Emma - hjälper dig minska utsläppen

Why Emma?

  • Beräknar dina utsläpp automatiskt utifrån ifylld aktivitet
  • Integrerar klimatarbetet med den dagliga verksamheten

  • Spara tid och resurser genom effektivt lagarbete

  • Slipp krångliga excel-ark

  • Jämför dig med andra i din bransch

  • Take concrete measures and reduce emissions, become a hero 

Emma

Det som vanligtvis brukar organiseras i krångliga Excel-ark fixar Emma med hjälp av smart mjukvara och teknik som gör koldioxidrapporteringen effektivare, smartare och skalbar. Emma förenar processen i en lättanvänd plattform vilket genererar större genomslag. 

Organisera din rapportering genom att engagera en grupp människor som får ansvaret för sitt specifika område.

Detta tillvägagångssätt kommer att öka engagemanget kring utsläppsfrågan bland de anställda. Dessutom kommer detta sätt att hantera ämnet också att spara tid, eftersom en större mängd människor delar på arbetsbördan.

Som rapportägare kan du följa hela processen, ställa in rapporteringsfrekvens och skicka aviseringar. Det finns också möjlighet att överblicka hela företaget eller verksamheten på en specifik avdelning.

Olika typer av statistik finns hela tiden, vilket gör att du kan följa utsläppsmålen i realtid och vidta åtgärder. Företaget har möjlighet att kommunicera data, eller lägga till det i årsredovisningen. Emma är även designat för att klara av rapporteringen enligt de viktigaste ESG nyckeltalen inom miljö/klimat, GHG och GRI. Detta kan sedan vidarerapporteras till exempelvis CDP. 

Smart lagarbete

Organisera din rapportering med hjälp av Team och tilldela aktiviteter som behöver rapporteras genom att lägga till Reporters. Detta gör att hela organisationen kan engageras linjärt och ni sparar tid genom att dela på uppgifterna.

Som rapportägare kan du följa upp hela processen, sätta rapporteringsfrekvens och skicka påminnelser. 

Dina resultat finns tillgänglig hela tiden vilket gör att du kan följa upp dina utsläppsmål effektivt. Du har även möjlighet att kommunicera dina resultat både internt och externt. Eller varför inte exportera uppgifterna till din årsredovisning?

Skalbar rapportering till låg kostnad

Emma delar in rapporteringen i fyra steg. I steg ett lägger du upp nya Team och Reporters. Du ställer även in geografisk plats, frekvens, slutdatum och talar om vad rapportörerna ska rapportera i form av Tasks. Dina Reporters rapporterar enligt Emmas standardutförande, och det kan vara allt från affärsresor till materialinköp. Dina Reporters kan också begära information från leverantörer. Emma mäter och sammanfattar det som rapporteras så ditt Team kan läsa av resultaten. Du som rapportägare kan läsa av all statistik, skicka påminnelser om uppgifter blir försenade, och använda resultaten till att sätta in utsläppsminskande åtgärder. 

Hör av dig för en prisoffert så hjälper vi dig igång.

Vi drivs av hållbar tillväxt

Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns Emma. 

Greenhouse gas emissions must drastically reduce if we are to achieve the heating target in the Paris Agreement. In order to limit heating to 1.5C, ensure emission reductions corresponding to 65%, which means that national commitments within the EU must be increased fivefold. This was concluded at the EU climate summit on the fifth anniversary of the Paris Agreement in December 2020. The EU's goal today is to reduce emissions by 55% until 2030.

Companies and other organizations have an important role in the work of reducing emissions.