Säg hej till Emma - din nya klimatkompis

Det som vanligtvis brukar organiseras i krångliga Excel-ark fixar Emma med hjälp av smart mjukvara och teknik som gör koldioxidrapporteringen effektivare, smartare och skalbar. Emma förenar processen i en lättanvänd plattform vilket genererar större genomslag. 

Why Emma?

Beräknar dina utsläpp automatiskt utifrån ifylld aktivitet

Makes your climate work more integrated with daily operations

Save time through effective teamwork  

Use the same workflow throughout the organisation

Take concrete measures and reduce emissions, become a hero 

Emma is like an elite athlete

She knows what it takes to be the best. But to be the best, you also have to know where you stand today. Am I on or off track with my goals and what measures need to be put in place for me to be on the right track. Emma can help you with all this. She gives you an overview of where you are now and gives you opportunities to look ahead, to put in place the right kind of measures so emissions can be reduced. In addition, Emma is easy to use. 

Many companies and other organizations have come a long way with their carbon dioxide accounting or climate reporting. Sometimes you are covered by legal requirements, requirements from suppliers, customers or authorities to report their emissions. Some choose to do it because it is simply good and because it creates a way of working that makes it possible to reduce emissions. 

If you have reported emissions earlier you know that it is difficult to get primary data in order. Data on volumes, levels and sums can be difficult to administer so that they are the same throughout the organization. If the data are not the same, the emissions will be misleading.

In Emma, ​​it is easy to do the right thing and your team works with the same conditions. The tool helps your organization to collect data, distribute data between different departments and units. The tool also enables effective teamwork so you can save time. Emissions are generated and consolidated automatically based on your activity records, or climate accounting. This allows you to quickly track your results, just like in your normal accounting. It is also possible to link your registrations to your financial accounts to ensure traceability.  

Smart lagarbete

Organisera din rapportering med hjälp av Team och tilldela aktiviteter som behöver rapporteras genom att lägga till Reporters. Detta gör att hela organisationen kan engageras linjärt och ni sparar tid genom att dela på uppgifterna.

Som rapportägare kan du följa upp hela processen, sätta rapporteringsfrekvens och skicka påminnelser. 

Dina resultat finns tillgänglig hela tiden vilket gör att du kan följa upp dina utsläppsmål effektivt. Du har även möjlighet att kommunicera dina resultat både internt och externt. Eller varför inte exportera uppgifterna till din årsredovisning?

Skalbar rapportering till låg kostnad

Emma delar in rapporteringen i fyra steg. I steg ett lägger du upp nya Team och Reporters. Du ställer även in geografisk plats, frekvens, slutdatum och talar om vad rapportörerna ska rapportera i form av Tasks. Dina Reporters rapporterar enligt Emmas standardutförande, och det kan vara allt från affärsresor till materialinköp. Dina Reportern kan också begära information från leverantörer. Emma mäter och sammanfattar det som rapporteras så ditt Team kan läsa av resultaten. Du som rapportägare kan läsa av all statistik, skicka påminnelser om uppgifter blir försenade, och använda resultaten till att sätta in utsläppsminskande åtgärder. 

Hör av dig för en prisoffert så hjälper vi dig igång.

Vi drivs av hållbar tillväxt

Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns Emma. 

Greenhouse gas emissions must drastically reduce if we are to achieve the heating target in the Paris Agreement. In order to limit heating to 1.5C, ensure emission reductions corresponding to 65%, which means that national commitments within the EU must be increased fivefold. This was concluded at the EU climate summit on the fifth anniversary of the Paris Agreement in December 2020. The EU's goal today is to reduce emissions by 55% until 2030.

Companies and other organizations have an important role in the work of reducing emissions.