Kom igång med CSRD och andra rapporteringskrav

Vi hjälper er fokusera på det väsentligaste så ni får på plats de rapporteringskrav som riktas mot er. Tillsammans hittar vi också affärsnyttan i rapporteringen och med vårt systemstöd Emma blir hållbarhetsrapporteringen framtidssäkrad och tillförlitlig så ni kan ta över arbetet själva. 

90% av tiden läggs på rapportering - det vill vi ändra på

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta sluter som meningslösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av allt är att resurserna går åt till enbart rapportering istället för att läggas på till exempel klimatförbättringar. 

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, vårt digitala systemstöd för att beräkna klimatavtryck, andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker. 

När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarder efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället. 

När gick du till doktorn med ditt företag senast?

Vi jobbar brett mellan flera olika branscher och storlek på företag. Hållbarhet berör alla, direkt eller indirekt. Våra kunder rör sig mellan storleksordningen 30 mkr till 8 000 mkr. Skillnaden i hur vi jobbar är inte så stor, men komplexiteten är annorlunda vilket gör att det för oss tar mer eller mindre tid att genomföra. Man kan likna vårt upplägg med att gå till doktorn. Kunder kommer till oss för att de känner en otrygghet, vet inte vart man ska börja och saknar ofta relevant kunskap. Vi ser till att de får rätt recept, hälsoanalys och rehab att självläka.

Vårt mål är att säkerställa att våra kunder kommer igång med relevant och effektiv mätning av ESG-data och att de själva senare kan ta över arbetet. Vårt jobb är att utveckla, kvalitetssäkra och handleda så att våra kunder känner en trygghet i sitt strategiska arbete framåt.

Vårt arbetssätt delas in i tre steg: Uppsatrt, Serviceavtal och Ramavtal

Uppstartsfas

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på omfattning och komplexitet. En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå kundens kunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts efter förfrågan och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: GHG-beräkning min 3 eller flera basår; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.
Kontata oss

Serviceavtal

Vi erbjuder er ett serviceavtal som omfattar samtliga framarbetade beräkningsmetoder och kategorier som vi arbetat fram under uppstartsfasen. Arbetet övergår till en licensavgift och ni kommer löpande kunna följa upp era nyckeltal och beräkna hållbarhetsnyckeltal på egen hand. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att kunder som söker sig till oss redan införskaffat ett annat system som de inte förstår eller får för lite hjälp att förstå. Vi använder alltid Emma som systemstöd oavsett case. Under uppstartsfasen så spelar det ingen större roll eftersom Emma ingår som en del av uppstarten. När Serviceavtalet blir aktuellt så kan vi bjuda på licensavgiften under eventuell uppsägningstid av befintliga system. Vår bindningstid är minst 12 månader, och du kan säga upp et med tre månader varsel.
Kontata oss

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande konsulttjänster under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Genom ramavtalet säkerställs prissättning per timme och klargör vilka tjänster ni har tillgång till. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning.

Hur funkar det?

Vårt avtalspaket blir en helhetslösning för hållbar affärsutveckling i balans med naturen. Det ger er förutsättningar att kunna växa, och öka företagets attraktions- och konkurrenskraft. Genom Serviceavtalet garanterar vi att data finns att tillgå, uppdaterat och anpassningsbart, och att våra specialisttjänster kan kopplas in vid behov genom Ramavtalet. Skulle ni så småningom växa ur upplägget kan det omförhandlas årligen men nya förutsättningar.
Kontata oss

Ett urval av våra specifika tjänster

Klimatberäkning GHG-protokollet scope 1, 2 och 3

Del av uppstartskonceptet
kr/h 1 400 tidssätts med fast budget
 • Min 5 referensår CO2 beräkning
 • Koldioxidbudget enligt IPCC
 • Tillförlitlighetsanalys
 • Nyckeltal för utsläppsminsminkning
 • Genomgång av resultat med ert team
 • Klimatbokslutsarapport enligt GHG-protokollet
 • Enkel populärversion
 • Emma ESG-plattform
Populärast

Dubbel väsentlighetsanalys CSRD

Del av uppstartskonceptet
från sek 40 000 anpassas efter komplexitet
 • Workshop CSRD med ledning/team
 • Screening av ESRS indikatorer
 • Kartläggning värdekedja
 • Intressentkartläggning
 • Prioritering av ESRS-aspekter
 • Bruttolista av väsentliga indikatorer
 • Väsentlighetsrapport
 • Förslag på mätstruktur

Utbildning ledning, styrelse eller inköpsavdelning

Del av uppstartskonceptet
från sek 20 000 anpassas efter komplexitet
 • Genomgång av lagkrav
 • Utvärdering av ert nuläget
 • Visionering av ert önskad eläge
 • Utbildning om styrelsens ansvar
 • Vår handbok med definitioner och beskrivningar
 • Inspirationsmaterial
 • Uppföljning vid behov
 • Screening av befintliga ledningssystem etc.

Livscykelanalys miljövarudeklaration (EPD)

Del av uppstartskonceptet
kr/h 1 400 tidssätts med fast budget
 • Kartläggning av vilka produkter som ska ingå
 • Förslag på programoperatör EPD
 • Livscykelinventering datainsamling
 • Livscykelanalys enligt ISO14044
 • Framtagning av EPD enligt EN15804
 • Hjälp med publicering och resultatgenomgång
 • Extern tredjepartsgranskning via oss
 • TILLVAL
 • Enkel populärversion
 • Produktjämförelse i branschen
 • Beräkningsmodell för anpassade produkter
Populär

Serviceavtal Emma ESG-plattform och systemstöd

Rapportera löpande på egen hand
Estimeras licensavgift per månad
 • Mät koldioxid i värdekedjan löpande
 • Översikt av dina metoder och emissiosnfaktorer
 • Färdig beräkningsstruktur
 • Samla in data internt och externt
 • Automatisera rapportering med API
 • Skapa egna beräkningar
 • Obegränsat antal användare
 • Inbyggd koldioxidbudget
 • Skapa rapporteringsteam
 • Användarsupport
 • Drift och löpande uppdateringar

Ramavtal Gidås hållbarhetsbyrå specialisttjänster

Personlig specialist vid behov
Anpassas vid behov
 • STANDARDISERAT INNEHÅLL
 • Strategisk rådgivning
 • Livscykelanalys och EPD tjänster
 • Hållbarhetskommunikation
 • GHG-beräkning
 • Metodresearch
 • Granskningsstöd
 • Stöd till årsredovisningen
 • Anpassning av standarder och metoder
 • Föredrag och workshops
 • Övrigt stöd inom CSRD och ESRS
hannabubla

Från uppstart till självgående rapportering

Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta i uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma-ESG-plattform är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor på ett enkelt sätt.

Mer från Gidås Hållbarhetsbyrå