Från snack till verkstad i 3 enkla steg

Det är enklare än vad du tror att sätta igång hållbarhetsarbetet. Våra specialister guidar om du känner osäkerhet eller inte vet vart du ska börja. Om du vill kan vi också bli din alldeles egna hållbarhetsavdelning. Låt oss berätta hur det funkar i 3 enkla steg. 

1 - Mäta

Sätt upp en strukturerad modell för att mäta klimatpåverkan. Förstå nuläget och prioritera hot-spots. Utgå från internationella standarder och ramverk. 

2 - Berätta

Tala om för omvärlden och organisationen hur det ser ut, både det som är bra och dåligt. Säg dina mål högt och få med dig kollegor, ledning och investerare. 

3 - Förbättra

Börja åtgärda, hitta samarbetspartner, följ upp åtgärder löpande och sluta aldrig att utmana, Använd kraften i organisationen och gör alla till en del av resan. 

Mindre snack – mer verkstad

90% av tiden läggs på rapportering - det vill vi ändra på

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta sluter som värdelösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av alt är att resurserna går åt til lenbart rapportering istället för att läggas på klimatförbättringar. 

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till  och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, vår digitala plattform för att beräkna klimatavtryck och andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker. 

När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarder efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället. 

Mer från Gidås Hållbarhetsbyrå