fbpx

SUPPORT

- FORMULÄR FÖR DATAINSAMLING

VAD ÄR KLUBBKALKYLATORN?

Välkommen till klubbkalkylatorn. Den information ni lämnar här kommer användas för att beräkna de utsläpp som Smart Energy Cup medför. Utsläppen från respektive klubb kommer inte att offentliggöras. Detta är ett arbete initierat av SSF längd och datainsamlingen är ett första steg på vägen till att göra Smart Energy Cup klimatneutral 2026 

TIDSAVGRÄNSNING

Enkäten avser ”tävlingsperioden”. Tävlingsperioden täcker 2 dygn innan första start till 23:59 på sista dagen. Vid ifyllande av formuläret behöver ni däremot inte tänka på detta. Om ni har valt att resa till tävlingsorten utanför ”tävlingsperioden” ska ni ändå rapportera in den resan. Till exempel vid sen avslutning på sista tävlingen eller tidigarelagd ditresa för att träna på banan.

START

Fyll i klubbtillhörighet, din epost, antal aktiva i teamet och antal servicepersoner som ingår, gäller samtliga personer som är med under helgen och ingår i teamet (ledare, vallare, annan service). Familjemedlemmar och vänner som inte är en del av klubbens verksamhet ingår inte. 

RESOR

Här förväntas du fylla i hur teamet tagit sig till tävlingsorten. Fördela antalet personer per avreseort och färdsätt. Klicka på den gula + knappen för att lägga till fler rader eller – för att ta bort rad. Returresa behöver ni inte fylla i. Beräkningen gör antagandet att hemresan är samma som ditresan. Vet ni inte snittförbrukning för respektive bil går det bra att lämna rutan tom (utgår vi från svenskt snittförbrukning).

BOENDE

Ange hur många som bor på hotell respektive i stugor/vandrarhem/hos vänner. Skriv en kort beskrivning t.ex. ”Bor hyrda stugor”, ”Bor på vandrarhem” eller ”Bor hos anhörig”. Har ni en lång hemresa med övernattning får ni gärna skriva det som kommentar under ”beskrivning”. 

MAT

Här räcker det att ni anger hur många som äter vegetarisk- eller vegankost och vanlig kost (inga specifika preferenser) 

AKTIVITETER

Här vill vi att ni skattar hur mycket ni har pendlat mellan boende och tävlingsarena under helgen. OBS! Rapportera inte in pendling som sker utanför tävlingsperioden
(2 dygn innan första start till natten efter sista tävlingen).
 

TIPS! För att underlätta är det en bra idé att nollställa trippmätarna i bilarna/bussarna och leverera in den siffran ni är uppe i vid avslutad tävlingshelg.

FICK DU INTE SVAR PÅ DIN FRÅGA?

Det går jättebra att ringa eller mejla oss

Matilda Berg

Hållbarhetskonsult
– Smart Energy Cup
073 848 71 87

Björn Sandström

Hållbarhetskonsult
– Smart Energy Cup
070 370 81 04