Säg hej till Emma!

Emma är ett digitalt verktyg för aktivitetsbaserad klimatbokföring.

Registrera ditt företag och
få de senaste nyheterna

Varför Emma?

 • Beräknar dina utsläpp automatiskt utifrån ifylld aktivitet.
 • Gör klimatarbetet mer integrerat med den dagliga verksamheten
 • Spara tid genom effektivt lagarbete  
 • Alla arbetar på samma sätt
 • Sätt in konkreta åtgärder och sänk utsläppen, bli en hjälte 

Säg hej till Emma!

Ett digitalt verktyg för aktivitetsbaserad klimatbokföring

 • Registrera ditt företag
 • Få de senaste nyheterna

Verktyget är under uppbyggnad och kan ej testas just nu – Release tidigt 2022

Varför Emma?

 • Beräknar dina utsläpp automatiskt utifrån ifylld aktivitet.
 • Gör klimatarbetet mer integrerat med den dagliga verksamheten
 • Spara tid genom effektivt lagarbete  
 • Alla arbetar på samma sätt
 • Sätt in konkreta åtgärder och sänk utsläppen, bli en hjälte 

Emma är som en elitidrottare

Hon vet vad som krävs för att bli bäst. Men för att bli bäst måste man också veta vart man står i dag. Är jag on eller off track med mina mål och vilka åtgärder behöver sättas in för att jag ska vara på rätt väg. Allt detta kan Emma hjälp dig med. Hon ger dig en överblick över vart du befinner dig nu och ger dig möjligheter att blicka framåt för att sätt in rätt sorts åtgärder så utsläppen kan minska. Dessutom är det enkelt att använda. 

Många företag och andra organisationer har kommit en bra bit på väg med sin koldioxidredovisning eller klimatrapportering. Ibland omfattas man av lagkrav, krav från leverantörer, kunder eller myndigheter att redovisa sina utsläpp. En del väljer att göra det för att det är bra helt enkelt och för att det skapar ett arbetssätt som möjliggör att sänka utsläppen. 

Du som har redovisat utsläpp vet att det är svårt att få ordning på primärdata. Uppgifter om volymer, nivåer och summor kan vara svåra att administrera så att de blir lika i hela organisationen. Om uppgifterna inte är lika blir utsläppen missvisande.

I Emma är det enkelt att göra rätt och ditt team arbetar med samma förutsättningar. Verktyget hjälper din organisation att samla in data, fördela data mellan olika avdelningar och enheter. Verktyget möjliggör även effektivt lagarbete så att du kan spara tid. Utsläppen genereras och konsolideras automatisk baserat på dina aktivitetsregistreringar, eller klimatbokföring. Detta gör att du snabbt kan följa dina resultat, precis som i din normala bokföring. Det är även möjligt att koppla dina registreringar till din ekonomiska bokföring för att säkerställa spårbarhet.  

Varför gör vi det här?

Vi drivs av att skapa ett hållbart företagande och en bättre värld.

Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt om vi ska nå uppvärmningsmålet i Parisavtalet. För att begränsa uppvärmningen till 1,5C krävs utsläppsminskningar motsvarande 65% vilket innebär att nationella åtaganden inom EU måste femfaldigas. Detta konstaterades på EUs klimatmöte på femårsdagen av Parisavtalet i december 2020. EUs mål idag är att sänka utsläppen med 55% till år 2030.

Företag och andra organisationer har en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen.

Låt oss räkna på din utsläppsdata.

CO2e = Koldioxidekvivalent

Vårt team