Säg hej till Emma - din nya klimatkompis

Det som vanligtvis brukar organiseras i krångliga Excel-ark fixar Emma med hjälp av smart mjukvara och teknik som gör koldioxidrapporteringen effektivare, smartare och skalbar. Emma förenar processen i en lättanvänd plattform vilket genererar större genomslag. 

Varför Emma?

Beräknar dina utsläpp automatiskt utifrån ifylld aktivitet

Gör klimatarbetet mer integrerat med den dagliga verksamheten

Spara tid genom effektivt lagarbete  

Alla arbetar på samma sätt

Sätt in konkreta åtgärder och sänk utsläppen, bli en hjälte 

Emma är som en elitidrottare

Hon vet vad som krävs för att bli bäst. Men för att bli bäst måste man också veta vart man står i dag. Är jag on eller off track med mina mål och vilka åtgärder behöver sättas in för att jag ska vara på rätt väg. Allt detta kan Emma hjälp dig med. Hon ger dig en överblick över vart du befinner dig nu och ger dig möjligheter att blicka framåt för att sätt in rätt sorts åtgärder så utsläppen kan minska. Dessutom är det enkelt att använda. 

Många företag och andra organisationer har kommit en bra bit på väg med sin koldioxidredovisning eller klimatrapportering. Ibland omfattas man av lagkrav, krav från leverantörer, kunder eller myndigheter att redovisa sina utsläpp. En del väljer att göra det för att det är bra helt enkelt och för att det skapar ett arbetssätt som möjliggör att sänka utsläppen. 

Du som har redovisat utsläpp vet att det är svårt att få ordning på primärdata. Uppgifter om volymer, nivåer och summor kan vara svåra att administrera så att de blir lika i hela organisationen. Om uppgifterna inte är lika blir utsläppen missvisande.

I Emma är det enkelt att göra rätt och ditt team arbetar med samma förutsättningar. Verktyget hjälper din organisation att samla in data, fördela data mellan olika avdelningar och enheter. Verktyget möjliggör även effektivt lagarbete så att du kan spara tid. Utsläppen genereras och konsolideras automatisk baserat på dina aktivitetsregistreringar, eller klimatbokföring. Detta gör att du snabbt kan följa dina resultat, precis som i din normala bokföring. Det är även möjligt att koppla dina registreringar till din ekonomiska bokföring för att säkerställa spårbarhet.  

Smart lagarbete

Organisera din rapportering med hjälp av Team och tilldela aktiviteter som behöver rapporteras genom att lägga till Reporters. Detta gör att hela organisationen kan engageras linjärt och ni sparar tid genom att dela på uppgifterna.

Som rapportägare kan du följa upp hela processen, sätta rapporteringsfrekvens och skicka påminnelser. 

Dina resultat finns tillgänglig hela tiden vilket gör att du kan följa upp dina utsläppsmål effektivt. Du har även möjlighet att kommunicera dina resultat både internt och externt. Eller varför inte exportera uppgifterna till din årsredovisning?

Skalbar rapportering till låg kostnad

Emma delar in rapporteringen i fyra steg. I steg ett lägger du upp nya Team och Reporters. Du ställer även in geografisk plats, frekvens, slutdatum och talar om vad rapportörerna ska rapportera i form av Tasks. Dina Reporters rapporterar enligt Emmas standardutförande, och det kan vara allt från affärsresor till materialinköp. Dina Reportern kan också begära information från leverantörer. Emma mäter och sammanfattar det som rapporteras så ditt Team kan läsa av resultaten. Du som rapportägare kan läsa av all statistik, skicka påminnelser om uppgifter blir försenade, och använda resultaten till att sätta in utsläppsminskande åtgärder. 

Hör av dig för en prisoffert så hjälper vi dig igång.

Vi drivs av hållbar tillväxt

Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns Emma. 

Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt om vi ska nå uppvärmningsmålet i Parisavtalet. För att begränsa uppvärmningen till 1,5C krävs utsläppsminskningar motsvarande 65% vilket innebär att nationella åtaganden inom EU måste femfaldigas. Detta konstaterades på EUs klimatmöte på femårsdagen av Parisavtalet i december 2020. EUs mål idag är att sänka utsläppen med 55% till år 2030.

Företag och andra organisationer har en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen.