Vad kan vi hjälpa till med?

Vi drivs av hållbar tillväxt

Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås. 

Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt om vi ska nå uppvärmningsmålet i Parisavtalet. För att begränsa uppvärmningen till 1,5C krävs utsläppsminskningar motsvarande 65% vilket innebär att nationella åtaganden inom EU måste femfaldigas. Detta konstaterades på EUs klimatmöte på femårsdagen av Parisavtalet i december 2020. EUs mål idag är att sänka utsläppen med 55% till år 2030.

Företag och andra organisationer har en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen. Vi hjälper dig gärna med hur du ska göra. 

Säg hej till Emma!

Spara resurser, effektivisera och få en daglig överblick över era koldioxidutsläpp med hjälp av Emma. Emma är ett managementverktyg som hjälper dig samla in data, räkna ut dina koldioxidutsläpp och sammanställa statistik.
Läs mer

Kontakta oss