Hållbarhetsredovisning

Ett samlat grepp om dina strategier, resultat och förbättringar

Framtiden är hållbar

Hållbarhetsredovisningen är ditt främsta kommunikationsverktyg om dina hållbarhetsaspekter. Den ger investerare, kunder, leverantörer och myndigheter information om hur du arbetar med de olika aspekterna, vilka förbättringar som gjorts och hur din organisation utvecklats över tid. 

Vi har flera års erfarenhet av att projektleda redovisningsprocessen. Med hjälp av våra egna digitala verktyg gör vi processen effektiv med hög kvalitet. Många upplever att det är svårt att göra hållbarhetsarbetet konkret. Ibland möter vi också organisationer som tycker att hållbarhet går helt emot deras affärsmodell. Därför jobbar vi aktivt med att mäta, analysera och leverera dina resultat i ett format som är enkelt att förstå. Det gör att arbetet blir konkret och skapar förutsättningar för organisationen att implementera förbättringsåtgärder. 

Processen påbörjas alltid med en förstudie där vi kartlägger branschen, väljer ut och rekommenderar aktuella standardramverk, samt genomför en screening av verksamheten. Förstudien levereras i en särskild rapport. Därefter påbörjas datainsamling och analys av din organisation. Vi räknar fram dina nyckeltal och analyserar dem. Vi använder våra egna digitala verktyg som gör processen effektivare. Slutligen redovisas din resultat i hållbarhetsredovisningen. Vi hjälper även till med att skriva innehåll. Vi kan även erbjuda en kvalitetsgranskning (en typ av revision) om du tagit fram en rapport på egen hand. 

Det finns många fördelar med att hållbarhetsredovisa. Till exempel stärker det ditt varumärke, attraherar nya medarbetare och kunder, gör dig förberedd på utökade lagkrav och upphandlingsprocesser, och dessutom bidrar arbetet till en bättre framtid. Bra va?

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till din årsredovisning. Den fokuserar på hur din organisation strategiskt arbetar med hållbarhetsfrågor, hur dessa är prioriterade  hur indikatorerna ändras över tid. Ganska likt en årsredovisning faktiskt, men istället mäter vi saker som t.ex. koldioxidutsläpp.

Redovisningsprocessen kan se ut på olika sätt. Ett tips är att tidigt ta fram en Sustainability Reporting Process som integreras med övriga verksamheten och som beskriver hur redovisningen utformas, data samlas in och vem som ansvarar för vad. Läs gärna mer på vår blogg. 

Vad säger lagen?

2016 kom ett tillägg till Årsredovisningslagen som innebär att företag av en viss storlek måste ta fram en särskild hållbarhetsrapport i samband med sin årsredovisning. Rapporten kan upprättas som del av eller separat från årsredovisningen. Rapporten är styrelsens ansvar. Läs gärna mer på vår blogg.

För att omfattas av lagen ska minst två av följande gränsvärden vara uppfyllda under de två senaste verksamhetsåren:

  • Medelantalet anställda > 250
  • Balansomslutning >175 mkr
  • Nettoomsättning > 350 mkr