Varför ska jag bry mig om scope 1, 2 och 3?

Att beräkna en organisations klimatavtryck är avgörande för att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att ha koll på beräkningsmetoder och att aktivitetsdata är korrekt. Att ta ta med alla CO2-scope är ett krav inom CSRD rapportering. 

Mindre snack – mer verkstad

90% av tiden läggs på rapportering - det vill vi ändra på

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta sluter som värdelösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av alt är att resurserna går åt til lenbart rapportering istället för att läggas på klimatförbättringar. 

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till  och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, vår digitala plattform för att beräkna klimatavtryck och andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker. 

När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarder efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället. 

Vi kan många branscher

Genom åren har vi arbetat med många olika case och branscher. Vi har bland annat gjort koldioxidanalyser för sportförbund, fastighetsbolag, byggföretag, klädmärken, media/TV, och skog- och träindustrin. Detta gör att vi har tillgång till både kunskap, erfarenhet och metoder som går att applicera på en mängd branscher. 

Vi använder aktuell forskning genomgående i våra analyser och är ert stöd hela vägen från datainsamling till uträkning. Vi ger även förslag på hur ni kan sänka utsläppen. 

Kontakta Anna så berättar hon mer

+46 (0)73 027 04 55

Mer från Gidås Hållbarhetsbyrå