Kvalitetsgranskning

En extern granskning av din rapport.

Höj kvaliteten och trovärdigheten

Vi kan agera extern granskare för dig som redan rapporterar enligt något av ramverken GHG, GRI eller ÅRL. Vi kvalitetsgranskar dina rapporter enligt standarden AA1000 där vi är en licensierad byrå. Processen genomför enligt standardramverket och vi lägger upp en plan gemensamt. I korta drag handlar det om att göra en del stickprov i beräkningar som gjorts, samt att vi kollar av mot respektive standard att nödvändiga delar finns redovisade. Processen kan jämföras med en revision i samband med ett bokslut. Utifrån granskningen tar vi sedan fram en rapport där vi ger förslag på vad som eventuellt kan förbättras. Vi skriver också ett kvalitetsuttalande som du kan bifoga i din hållbarhetsredovisning eller andra rapporter. Det kommer höja kvaliteten och trovärdighet mot dina intressenter.

Vad är AA1000?

AccountAbility är ett globalt konsult- och standardföretag som samarbetar med företag, myndigheter och multilaterala organisationer för att främja ansvarsfulla affärsmetoder och förbättra deras långsiktiga prestanda.

Standarderna i AA1000 innehåller enkla, praktiska och lättanvända ramar för:

  • Utveckla, analysera och genomföra hållbarhetsinitiativ (AA1000AP, 2018)
  • Skapa och genomföra inkluderande hållbarhetsrelaterade metoder för intressentengagemang (AA1000SES, 2015)
  • Säkerställa trovärdighet i rapporteringen om framsteg mot hållbarhetsmål (AA1000AS v3)

    Accountability 1000 vilar på följande principer:
  • Inklusivitet – Människor bör få säga sitt om de beslut som påverkar dem.
  • Väsentlighet – Beslutsfattare bör identifiera och vara tydliga med de hållbarhetsområden som är viktiga.
  • Lyhördhet – Organisationer bör agera öppet när det gäller materiella hållbarhetsområden och deras relaterade effekter.
  • Effekt – Organisationer bör övervaka, mäta och ansvara för hur deras handlingar påverkar deras bredare ekosystem.
AA1000 är framework developer på World Economic Forums ESG (Ecosystem map)
 
Gidås är en licensierad byrå hos AA1000.