Känns de nya EPD kraven övermäktiga?

1 januari 2022 infördes kravet på klimatdeklarationer av nybyggnationer i kraft. Det innebär att producenter av byggmaterial behöver redogöra för hur stora utsläppen är av CO2e/kg material. Detta redovisas i nya EPD standarden EN15804. 

EPD som standard

Standarden EPD har tagits fram för att möjliggöra jämförelsen mellan olika material och producenter. EPD:er har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner.

.

Vi hjälper dig

Vi har gjort många EPD:er och livscykelanalyser. Våra specialister guidar dig rätt i hur mång EPD:er som kan vara aktuella och vad omfattningen blir. Vi ser till att modeller och beräkningar görs så att kvalitetskraven säkerställs. 

Anpassa och välj

Förutom själva livscykelanalysen kan du välja till ett särskilt produktblad och jämförelser mot andra liknande produkter. På så sätt kan vi hjälpa dig hitta de bästa konkurrensfördelarna. Boka en tid med någon av våra specialister så berättar de mer. 

Dokumentation

Den EPD som slutligen tas fram är giltig i fem år. Vi lämnar över all dokumentation åt dig och dokumenterar alla data. Om du behöver uppdatera EPDn hjälper vi även till med det.  

Hej, jag är en av Gidås specialister

Kontakta mig i ärenden som rör dina frågor om just EPD eller Livscykelanalys. Du kan boka en tid med mig direkt på vår bokningssida, skicka ett mejl, eller lyft luren om det känns bättre. 

/Felix Meyer

+4676 826 07 50

EPD - Environmental Product Declaration

En EPD är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av material eller en produkts miljöprofil över dess livstid.

EPD:er är objektiva och baserade på internationellt accepterade och validerade metoder för livscykelanalyser. Underlaget för en EPD är en livscykelanalys där hela produkten eller tjänstens miljöpåverkan bedöms i under hela livscykeln. 

Kolla in vårt senaste webbinarium så kan du lära dig mer om EPD och LCA och om hur vi brukar jobba. 

Spela videoklipp

EPD i fem steg

EPD, LCA och konkurrensjämförelse

Svenska Takelement - mer än tak över huvudet

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gick ut på att ta fram en EPD för prefabricerade Takelement. Ett Takelement består av flera material, både metall, trä och plastdetaljer.  Gidås har inventerat samtliga material, tillverknings och processflöden som är hänförliga till produkten och gjort livscykelanalys på hela kedjan utom användarfasen. Slutresultatet är en EPD enligt standarden EN15804. Vi har även genomfört kundutbildning och genomgång med säljteam för att EPDn ska användas på ett strategiskt sätt. Vi har även kartlagt förbättringspotential och jämfört mot andra likande produkter. 

Ansvarig specialist: Georg Eriksson

Under och efter genomgången med Georg, sprudlade ideérna kring hur vi skulle kunna få ännu bättre värden framöver på vår livscykelanalys av våra produkter.

Viktoria Pedersén, affärsutvecklare Svenska Takelement AB

Vill du lära känna din produkt?
- Då rekommenderar vi en Livscykelanalys

Produkter ska hålla och användas under en längre tid, de skapar olika klimatbelastningar under sin livstid. Olika produkter har dessutom olika påverkan beroende på hur de används, vilka material som krävs och hur länge de kan användas innan de behöver bytas ut.

Till exempel skapar en personbil utsläpp redan under produktionsfasen, för att senare under sin användandefas generera utsläpp genom förbränning av drivmedel. Dessutom krävs energi och resurser när bilen ska slutförvaras eller återvinnas.

I en livscykelanalys kan vi inventera samtliga händelser under bilens livstid som genererar utsläpp till luft. Dessa utsläpp varierar beroende av exempelvis livstiden eller hur många jämförelsemått vi använder. På Gidås kan vi även mäta helt andra faktorer så som vattenanvändning, försurningspotential eller övergödningseffekter. Vad som är aktuellt att inkludera i analysen beror på dina mål samt vilken typ av produkt det avser.

Resultat kan användas till att hitta andra produktions- eller återvinningsmodeller samt att mot exempelvis en konsument ge förslag och tips på hur livstiden kan förlängas så utsläppen fördelas över en längre tid, vilket ger klimatförbättringar i stället för att producera nya enheter. Det ger dig även ett bra beslutsunderlag om man ska jämföra olika produkter och produktionsmetoder.

Mer från Gidås Hållbarhetsbyrå

Mindre snack – Mer verkstad