Våra tjänster

Vår kompetens

En hållbarhetsredovisning kan bli både komplex och detaljrikt. Vi har kompetensen för att möta dessa utmaningar. Dessutom har vi viktiga samarbetspartners inom design, kommunikation och redovisning.

Vårt koncept

Vi kombinerar framtidsscenarier med väsentlighetsanalyser och intressentdialog. Resultatet är med dynamiska och robusta agendor för våra kunder som vi kan arbeta vidare med ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vår flexibilitet

Vi är platsoberoende och våra digitala satsningar gör att vi alltid finns nära till hands. Dessutom levererar vi snabbt. Vi kan hantera uppdrag av både stor och mindre karaktär över hela Sverige och vi gillar flexibilitet. 

Det här kan vi hjälpa dig med

 Hållbarhetsredovisning (GRI m.fl.)
Förenklad hållbarhetsredovisning
Klimatbokslut/Koldioxidinventering
Rapportdesign och infografi
Uppstartshjälp 
Väsentlighetsanalyser
Intressentanalyser
Databashantering för nyckeltal
Miljömässiga förbättringsåtgärder
Kvalitetssäkring och granskning
Föreläsningar och workshops
Scenarioplanering

Jag vill bli kontaktad