Din vän i hållbarhetsdjungeln

I flera år har vi arbetat med att  ställa om företag och organisationers arbete mot en mer hållbar framtid. Våra uppdrag sträcker sig från att göra klimatbokslut, hållbarhetsredovisningar, nyckeltalsberäkningar, infografisk design och digital utveckling.

Så här jobbar vi

Vår process är beprövad och bygger på erfarenhet

NULÄGET
Vi analyserar nuläget och tar fram en förstudie med avgränsningar, tidplan och omfång kopplat till dina mål. Förstudien innehåller bland annat en screening av din organisation.

DINA RESULTAT
Vi sammanfattar och jämför resultaten i en rapport och ger rekommendationer. Du väljer själv i vilket format du vill ha rapporten, t.ex. som del av eller separat från årsredovisningen. Du får insikt i vart organisationens hot-spots är.

ANALYS
Vi räknar på dina nyckeltal och analyserar med hjälp av Gidås impact calculator. Om data saknas använder vi statistik och egna beprövade beräkningar förankrat i forskning. Vi gör processen snabb och digital.

Om Gidås

Gidås är en hållbarhetsbyrå och partner till små och medelstora organisationer som vill vara konkreta och bäst i branschen med sitt hållbarhetsarbete.

Våra kunder är ofta bolag inom helt olika områden som alla har gemensamt att man upplever ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och omvärlden att redovisa, kommunicera och analysera sin påverkan på samhället i stort. Våra konsulter hjälper er förstå nuläget, analysera och räkna på väsentliga hållbarhetsindikatorer och redovisa resultaten på ett engagerande och konkret sätt.

Erbjudande

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom strategiskt hållbarhetsrabete med utångspunkt i GRI, GHG, ÅRL och SDG.

Gidås är en fullservicebyrå som kan leda projektet med att ta fram hållbarhetsredovinsingen, engagera i värdekedjan, kartlägga relevanta frågor och standarder, genomföra beräkningar och GHG-screening och dessutom sätta ihop materialet till en helhet som skapar värde för organisationen och deras kunder.

News and sustainability facts

Taxonomi

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för identifiering, jämförelse, benämning och mottagande av

Läs mer »

Team Gidås

Georg Eriksson

Vd och hållbarhetskonsult

Björn Sandström

Hållbarhetskonsult