Föreställ dig framgång imorgon

Very pedagogic, reliable and with relevant input to tackle the sustainability items, Gidås has been a key partner for the creation of our first sustainability report. Our collaboration has been productive and has raised awareness of those important topics amongst the company.

Simon Manceau 
Finance Manager
Discovery Networks Sweden

Hållbarhetsredovisning

Vi hjälper dig på hela eller delar av resan. Allt från förstudier, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och uträkningar till rapportdesign och publicering.

GEORG

GIDÅS utvecklar ett verktyg som vi kallar GEORG. Det hjälper oss hålla koll på din rådata och ta fram de indikatorer som behövs med hög kvalitet.

Sex regler för bättre infografik

Infografik är ett fantastiskt verktyg för att synliggöra hållbarhetskommunikation. En infografik består av fyra beståndsdelar; fakta eller en stor mängd data, delbarhet – det ska vara enkelt att sprida i flera kanaler, en berättelse och slutligen design. Det är 30 gånger större sannolikhet att en infografik blir läst jämfört med en textbaserad artikel.  

Bli ett proffs på GRI

En hållbarhetsredovisning kan bli komplex och ta lång tid. Här har vi sammanfattat vad en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) kan innehålla. Vi reder ut vissa begrepp och djupdyker i redovisningens huvudprocesser. Vi bjuder även på våra bästa tips för dig vill redovisa enligt GRI. 

Nya hållbarhetslagen

Den nya lagen innebär att årsredovisningar som publiceras från och med våren 2018 ska innehålla en särskild hållbarhetsrapport. Syftet är att göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Kravet bygger på ett EU-direktiv från 2014. Omkring 1600 företag omfattas av den nya lagstiftningen.

Kvalitetssäkring

Vi kan hjälpa dig att kvalitetssäkra ditt innehåll om du på egen hand tar fram en hållbarhetsredovisning. Vi ger förslag på förbättringar och granskar oberoende.

Scenarioplanering

Du borde tänka mer på framtiden. Vi hjälper dig att hitta rätt i den komplexa omvärld vi lever i med hjälp av scenarioplanering. Ofta ger det dig viktiga insikter.

0
• 73% av Sveriges konsumenter säger sig påverkas av hållbarhet i deras köpbeslut (SBI, 2018).
Georg Profilbild

Hållbarhet handlar om mer än grönt och ekologiskt. Det handlar om en ny strategisk företagsagenda. Med vår kompetens på områden som hållbarhetsredovisning, koldioxidutsläpp och analys skapar vi framgångsrika organisationer inom en bred kategori branscher. Vi har ett nytt och unikt koncept för hållbarhetsredovisning vilket gör genomförandet snabbare, tydligare och enklare. Vi kan möta alla kategorier av organisationer av alla storleksordningar.

Georg Eriksson
VD och Hållbarhetskonsult
Georg.e@dille.se
+46 70 685 59 39

Föreställ dig framgång imorgon