Sustainability law

En ändring i årsredovisningslagen som började gälla från kalenderåret 2017 innebär att fler företag är skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. Omkring 1600 av sveriges företag beräknas omfattas av lagen. Den…

Continue ReadingSustainability law