fbpx

Känns de nya kraven på LCA och miljövarudeklarationer (EPD) övermäktiga? Vi hjälper till att beräkna er produkts miljöpåverkan

Life cycle analysis

Precis som namnet antyder så är livscykelanalys ett verktyg som används för att undersöka miljöpåverkan för en produkt eller tjänst ur hela dess livscykel, alltså från start till slut. Det går i princip att genomföra en LCA för vad som helst, och det används allt mer i europeisk lagstiftning, med avsikt att skapa mer hållbara och cirkulära produkter och tjänster. 

EPD

Förkortningen EPD står för Environmental Product Declaration, vilket är engelskans benämning för miljövarudeklaration. En EPD är i grunden en livscykelanalys (LCA) som har genomförts på ett standardiserat sätt och dessutom granskats av en oberoende tredje part. Det är helt enkelt ett dokument som på ett transparent och jämförbart sätt presenterar miljöpåverkan av en produkt. 

En EPD kan användas som material för kommunikation av miljöprestanda för kunder, men även som underlag för optimering av produkt och leverantörskedja. Dessutom kan en EPD användas som underlag till klimatdeklaration av byggnader. 

1

Ofta har tillverkande företag flera olika produkter, dimensioner eller produktionsmetoder. Vi utvärderar hur många separata analyser som är aktuella och vilka produkter som kan ingå under en gemensam LCA/EPD för att minimera kostnaden. Är det en EPD man behöver ger vi även rekommendation om programoperatör för publicering och uppskattar hur mycket tredjepartsgranskningen kan komma att kosta. Målet med det här steget är att tillsammans komma fram till en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt.  

Information om produktens livscykel samlas in med ett formulär som kunden fyller i och skickar till oss. Utifrån inkomna data kompletterar vi med eventuell research och antaganden som kan behövas för att analysen ska bli fullständig. 

2

När all information har samlats in går vi igenom den tillsammans och påbörjar därefter livscykelanalysen. För detta använder vi oss av en granskad programvara som säkerställer att arbetet sker enligt relevanta standarder. Oavsett om det är en EPD eller fristående LCA som ska tas fram, dokumenteras alla metoder och antaganden i en utförlig rapport. Analysen görs enligt ISO 14040/44 och 14025 samt EN15804+A2 och den PCR (produktkategoriregel) som valts ut ifall det är en EPD som ska tas fram 

3

Efter genomförd analys dokumenteras bland annat resultat, bakgrundsdata och antaganden i form av antingen en EPD eller en LCA-rapport. I detta steg är det även möjligt att skapa rapporten i företagets egna designspråk för att följa varumärket. Hur resultaten presenteras i en EPD regleras av diverse standarder. Är det däremot en fristående LCA som tas fram finns det fler valmöjligheter för hur resultaten ska sammanfattas och visualiseras. Vi bidrar naturligtvis med råd kring hur detta kan göras på bästa sätt. 

4

När rapporten har tagits fram granskas den först internt innan vi sedan går igenom resultaten tillsammans med kunden. Därefter skickas alla EPD:er in för granskning av en oberoende tredjepart. Granskningen är en viktig del i att uppfylla kraven i EN15804+A2 och för att den ska kunna användas i exempelvis en Klimatdeklaration. Under granskningen sköter vi kontakten med granskande part och justerar eventuella kommentarer. Vi tillhandahåller allt material till granskningen och övervakar hela processen. Även en fristående LCA kan granskas vid behov. 

5

När granskningen gått igenom publiceras EPD:n i programoperatörens databas och är giltig i 5 år. Rapporten blir därmed officiell och kunder och beställare kan enkelt komma åt den via webben. Det är även möjligt att publicera länk och PDF på företagets egen hemsida. Efter genomförd LCA eller EPD är det även möjligt att genomföra en jämförande analys av liknande produkter i branschen eller alternativa material och processer för att se hur produktens miljöpåverkan skulle kunna minskas. Vid behov kan vi även bistå med en populärvetenskaplig sammanfattning som är lättare att använda mot kunder och anställda, olika typer av blogginlägg eller utbildning med säljare och produktansvariga som ett sista steg. 

Life cycle analysis

Precis som namnet antyder så är livscykelanalys ett verktyg som används för att undersöka miljöpåverkan för en produkt eller tjänst ur hela dess livscykel, alltså från start till slut. Det går i princip att genomföra en LCA för vad som helst, och det används allt mer i europeisk lagstiftning, med avsikt att skapa mer hållbara och cirkulära produkter och tjänster. 

EPD

Förkortningen EPD står för Environmental Product Declaration, vilket är engelskans benämning för miljövarudeklaration. En EPD är i grunden en livscykelanalys (LCA) som har genomförts på ett standardiserat sätt och dessutom granskats av en oberoende tredje part. Det är helt enkelt ett dokument som på ett transparent och jämförbart sätt presenterar miljöpåverkan av en produkt. 

En EPD kan användas som material för kommunikation av miljöprestanda för kunder, men även som underlag för optimering av produkt och leverantörskedja. Dessutom kan en EPD användas som underlag till klimatdeklaration av byggnader. 

Processens 5 steg

1

Ofta har tillverkande företag flera olika produkter, dimensioner eller produktionsmetoder. Vi utvärderar hur många separata analyser som är aktuella och vilka produkter som kan ingå under en gemensam LCA/EPD för att minimera kostnaden. Är det en EPD man behöver ger vi även rekommendation om programoperatör för publicering och uppskattar hur mycket tredjepartsgranskningen kan komma att kosta. Målet med det här steget är att tillsammans komma fram till en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt.  

Information om produktens livscykel samlas in med ett formulär som kunden fyller i och skickar till oss. Utifrån inkomna data kompletterar vi med eventuell research och antaganden som kan behövas för att analysen ska bli fullständig. 

2

När all information har samlats in går vi igenom den tillsammans och påbörjar därefter livscykelanalysen. För detta använder vi oss av en granskad programvara som säkerställer att arbetet sker enligt relevanta standarder. Oavsett om det är en EPD eller fristående LCA som ska tas fram, dokumenteras alla metoder och antaganden i en utförlig rapport. Analysen görs enligt ISO 14040/44 och 14025 samt EN15804+A2 och den PCR (produktkategoriregel) som valts ut ifall det är en EPD som ska tas fram 

3

Efter genomförd analys dokumenteras bland annat resultat, bakgrundsdata och antaganden i form av antingen en EPD eller en LCA-rapport. I detta steg är det även möjligt att skapa rapporten i företagets egna designspråk för att följa varumärket. Hur resultaten presenteras i en EPD regleras av diverse standarder. Är det däremot en fristående LCA som tas fram finns det fler valmöjligheter för hur resultaten ska sammanfattas och visualiseras. Vi bidrar naturligtvis med råd kring hur detta kan göras på bästa sätt. 

4

När rapporten har tagits fram granskas den först internt innan vi sedan går igenom resultaten tillsammans med kunden. Därefter skickas alla EPD:er in för granskning av en oberoende tredjepart. Granskningen är en viktig del i att uppfylla kraven i EN15804+A2 och för att den ska kunna användas i exempelvis en Klimatdeklaration. Under granskningen sköter vi kontakten med granskande part och justerar eventuella kommentarer. Vi tillhandahåller allt material till granskningen och övervakar hela processen. Även en fristående LCA kan granskas vid behov. 

5

När granskningen gått igenom publiceras EPD:n i programoperatörens databas och är giltig i 5 år. Rapporten blir därmed officiell och kunder och beställare kan enkelt komma åt den via webben. Det är även möjligt att publicera länk och PDF på företagets egen hemsida. Efter genomförd LCA eller EPD är det även möjligt att genomföra en jämförande analys av liknande produkter i branschen eller alternativa material och processer för att se hur produktens miljöpåverkan skulle kunna minskas. Vid behov kan vi även bistå med en populärvetenskaplig sammanfattning som är lättare att använda mot kunder och anställda, olika typer av blogginlägg eller utbildning med säljare och produktansvariga som ett sista steg. 

Vi gör det obegripliga, begripligt.
Hej! Ja är
en av gidås
specialister.

Felix är specialist inom området LCA och Miljövarudeklarationer (EPD) och har genomfört livscykelanalyser på allt från cyklar till ventilationsrör. Han tycker att LCA är ett kraftfullt verktyg för att optimera sin produkt ur både ekonomisk och miljösynpunkt, och ser även att det blir ett allt vanligare krav i ny lagstiftning från EU. Därför lägger han just nu stort fokus på att göra LCA mer kostnadseffektivt så att fler företag kan få en överblick över deras produkt och värdekedja. 

Vi gör det
obegripliga, begripligt.

Hej! Ja är
en av gidås
specialister.

Kontakta mig i ärenden som rör dina frågor om just EPD eller Livscykelanalys. Du kan boka en tid med mig direkt på vår bokningssida, skicka ett mejl, eller lyft luren om det känns bättre. 
/ Felix

Några av våra kunder

Några av våra kunder