Read more about the article Taxonomi
European Commission

Taxonomy

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för identifiering, jämförelse, benämning och mottagande av gröna investeringar. EU kommissionen har fastställt att EU:s…

Continue ReadingTaxonomy