fbpx

Passion lead us here.

Passion lead
us here

Varför vi
gör som vi gör...

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vår kunskap sträcker sig ändra från hållbarhetskommunikation till avancerad miljöpåverkansbedömning. Vi finns i Östersund, men vi har kunder i hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen.
Our customers are often companies in various fields that all have in common that they experience increased demands from authorities, customers, suppliers and the outside world to report, communicate and analyze their impact on society at large. Our consultants help you understand the current situation, analyze and calculate essential sustainability indicators and report the results in an engaging and concrete way. 

Du ska inte ha en
hållbarhetsstrategi,
du ska ha en
hållbar strategi

About Gidås

Att vi startade Gidås Hållbarhetsbyrå 2017, var till 100% ett känslomässigt beslut. Sedan generationer tillbaka, har vi jobbat med jordbruk, skogsbruk och naturvård bland Jämtlands skogar och fjäll. 

Med egna ögon har vi sett förändringarna. Hur jorden och djuren börjat må allt sämre. Hur skidåkare börjat åka i tunnlar istället för utomhus. Över hela världen, är det samma sak. Och medan tiden går, blir det bara värre. 

Vi blev helt enkelt förbannade. Så förbannade att vi bestämde oss för att starta en hållbarhetsbyrå som kunde göra någonting åt det.

Vi lärde oss hur saker och ting hänger ihop. Vad man kan göra. Vad man kan byta ut och ändra på, för att det ska bli bättre ur klimatsynpunkt. Vi utvecklade ett digitalt verktyg, som hjälper företag att mäta sin klimatpåverkan och förenklar bedömningarna av olika faktorer. Vi har satt oss in i alla klassificeringar, lagar och regler som gäller. 

Allt det här vill vi dela med oss av för att hjälpa alla företag som vill bli hållbarare. Vill och vill förresten, det räcker faktiskt med att man inser att man måste. Om man inte vill tappa affärer till konkurrenterna, när allt fler kunder skruvar upp hållbarhetskraven i sina upphandlingar. 

Det är ekonomin som styr. Sådant är näringslivets villkor. Och det är nu det händer. Förändringen. I tillverkningsindustrin, bygg- och fastighetsbranschen, konsumentvaror… Hållbara produkter står just nu för merparten av all tillväxt. 9 av 10 konsumenter säger att de har en mer positiv bild av varumärken eller företag som driver på social eller miljömässig hållbarhet. Hållbarhet är helt enkelt långsiktigt lönsammare. 

Politikerna kommer inte att genomföra omställningen. Det är företagens jobb. Men det är inte lätt. Mycket är nytt. Nästan alltid behövs det kunskap som inte finns på företaget. 

Det är här som vi kommer in i bilden. Vi vill hjälpa så många företag som möjligt, att bli så hållbara som möjligt – så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Varför? Ja, när vi var som mest förbannade, formulerade vi vår vision: Vi ska jobba för att bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan neråt. 

Det är vårt varför.

Men också för att vi vill kunna åka skidor med våra barn och barnbarn. Och då menar vi utomhus…

Varför vi gör
det vi gör...

Att vi startade Gidås Hållbarhetsbyrå 2017, var till 100% ett känslomässigt beslut. Sedan generationer tillbaka, har vi jobbat med jordbruk, skogsbruk och naturvård bland Jämtlands skogar och fjäll. 

Med egna ögon har vi sett förändringarna. Hur jorden och djuren börjat må allt sämre. Hur skidåkare börjat åka i tunnlar istället för utomhus. Över hela världen, är det samma sak. Och medan tiden går, blir det bara värre. 

Vi blev helt enkelt förbannade. Så förbannade att vi bestämde oss för att starta en hållbarhetsbyrå som kunde göra någonting åt det.

Vi lärde oss hur saker och ting hänger ihop. Vad man kan göra. Vad man kan byta ut och ändra på, för att det ska bli bättre ur klimatsynpunkt. Vi utvecklade ett digitalt verktyg, som hjälper företag att mäta sin klimatpåverkan och förenklar bedömningarna av olika faktorer. Vi har satt oss in i alla klassificeringar, lagar och regler som gäller. 

Allt det här vill vi dela med oss av för att hjälpa alla företag som vill bli hållbarare. Vill och vill förresten, det räcker faktiskt med att man inser att man måste. Om man inte vill tappa affärer till konkurrenterna, när allt fler kunder skruvar upp hållbarhetskraven i sina upphandlingar. 

Det är ekonomin som styr. Sådant är näringslivets villkor. Och det är nu det händer. Förändringen. I tillverkningsindustrin, bygg- och fastighetsbranschen, konsumentvaror… Hållbara produkter står just nu för merparten av all tillväxt. 9 av 10 konsumenter säger att de har en mer positiv bild av varumärken eller företag som driver på social eller miljömässig hållbarhet. Hållbarhet är helt enkelt långsiktigt lönsammare. 

Politikerna kommer inte att genomföra omställningen. Det är företagens jobb. Men det är inte lätt. Mycket är nytt. Nästan alltid behövs det kunskap som inte finns på företaget. 

Det är här som vi kommer in i bilden. Vi vill hjälpa så många företag som möjligt, att bli så hållbara som möjligt – så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Varför? Ja, när vi var som mest förbannade, formulerade vi vår vision: Vi ska jobba för att bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan neråt. 

Det är vårt varför.

Men också för att vi vill kunna åka skidor med våra barn och barnbarn. Och då menar vi utomhus…

About Gidås

Vi jobbar för att vi ska bli den första
generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan neråt.

Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt – utan stora investeringar.

Vi hjälper er att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå resultat. Vårt mål är att stärka er konkurrenskraft genom att hjälpa er att prestera bättre än era konkurrenter inom hållbarhet.

Hållbarhet svarar idag för ungefär hälften av alla globala investeringar. Genom att hjälpa er att bli hållbarare får ni bättre förutsättningar tillväxt och bli lönsamhet. Vi hjälper er att gå från ord till handling, utan att det skadar affären – tvärtom. Vi hjälper er att förbättra den

Du ska inte ha en hållbarhetsstrategi,
du ska ha en
hållbar strategi

Vi jobbar för att vi ska bli den första
generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan neråt.

Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt – utan stora investeringar.

Vi hjälper er att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå resultat. Vårt mål är att stärka er konkurrenskraft genom att hjälpa er att prestera bättre än era konkurrenter inom hållbarhet.

Hållbarhet svarar idag för ungefär hälften av alla globala investeringar. Genom att hjälpa er att bli hållbarare får ni bättre förutsättningar tillväxt och bli lönsamhet. Vi hjälper er att gå från ord till handling, utan att det skadar affären – tvärtom. Vi hjälper er att förbättra den

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vår kunskap sträcker sig ändra från hållbarhetskommunikation till avancerad miljöpåverkansbedömning. Vi finns i Östersund, men vi har kunder i hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen.
Our customers are often companies in various fields that all have in common that they experience increased demands from authorities, customers, suppliers and the outside world to report, communicate and analyze their impact on society at large. Our consultants help you understand the current situation, analyze and calculate essential sustainability indicators and report the results in an engaging and concrete way. 

We always ask ourselves...
Would nature approve?
if the answer is no -
We rethink until the
answer is yes.