fbpx

Livscykelanalys eller mjukvarulösning till företagets klimatrapportering?

Det finns flera mjukvarulösningar på marknaden, så kallade SaaS-produkter, för att beräkna och mäta organisationers klimatpåverkan. Parallellt finns också Livscykelanalys (LCA) som en mer klassisk metod. Båda alternativen möjliggör att förstå miljöpåverkan, men på olika sätt och med olika fördelar. Valet mellan dessa två alternativ beror på olika faktorer, inklusive organisationens specifika mål, resurser och komplexiteten i analysen. I denna artikel reder vi ut fördelarna med respektive lösning.

 

SaaS-plattformar

  1. Enkelhet och kostnadseffektivt: SaaS-plattformar är vanligtvis mer okomplicerade och kostnadseffektiva. Om du behöver en snabb och relativt enkel bedömning av dina påverkningar, särskilt för reglerapportering, spårning av koldioxidneutralitet eller interna hållbarhetsmål, kan en SaaS-lösning vara ett mer praktiskt val.
  2. Regelbunden övervakning av utsläpp: SaaS-plattformar används ofta för kontinuerlig, realtidsövervakning av koldioxidutsläpp och hållbarhetsmätvärden. Om din huvudinriktning är att kontinuerligt följa och minska din klimatpåverkan kan en SaaS-lösning erbjuda dig nödvändig data och verktyg på ett mer tillgängligt och användarvänligt sätt.
  3. Organisationsrapportering av koldioxid: Företag som vill rapportera sina koldioxidutsläpp och miljöprestanda till intressenter, investerare och allmänheten kan föredra SaaS-lösningar. Dessa plattformar erbjuder ofta standardiserade rapportmallar och kan förenkla processen att sammanställa och dela data.
  4. Spårning av leverantörskedja och verksamhet: Om din huvudsakliga oro är att övervaka utsläpp från din verksamhet, leverantörskedja och dagliga aktiviteter kan en SaaS-lösning erbjuda ett bekvämt sätt att samla, analysera och visualisera data för beslutsfattande.
  5. Tillgänglighet av data: SaaS-lösningar förlitar sig ofta på lättillgänglig data och standardiserade emissionsfaktorer, vilket gör dem lämpliga för organisationer med begränsad tillgång till detaljerad livscykelinventeringsdata, såsom mindre företag eller de med mindre komplexa produkt- eller tjänsteerbjudanden.

Var dock uppmärksam på olika SaaS-lösningar. Standardiserade emissionsfaktorer kan innebära att beräkningarna av organisationens koldioxidutsläpp har dålig kvalitet, vilket kan innebära att man inte klarar tredjepartgranskingen. Alla SaaS-lösningar har inte samma funktionsnivå, välj dina verktyg noggrant och se till att det finns specialistsupport att tillgå om lagkrav, redovisning och standarder, som till exempel CSRD.

 

Å andra sidan är LCA mer lämpliga när:

  1. Omfattande analys krävs: Om du behöver en mycket detaljerad, holistisk förståelse av miljöpåverkan av en produkt eller process under hela dess livscykel, inklusive råvaruutvinning, produktion, transport, användning och bortskaffande, är en LCA det bättre valet.
  2. Anpassade bedömningar: För produkter eller system med unika egenskaper eller komplexa miljööverväganden kan en LCA anpassas för att ge en mer exakt analys jämfört med en SaaS-lösning, som kan erbjuda en mer generisk metod.
  3. Regelöverensstämmelse: I vissa fall kan regler eller certifieringsstandarder (t.ex. ISO 14044, EN15804 – EPD) kräva en fullständig LCA för att säkerställa överensstämmelse. I sådana fall kan en SaaS-lösning inte uppfylla de nödvändiga kraven.
  4. Forskning och produktutveckling: För djupgående forskning, innovation eller produktutvecklingsändamål kan en LCA erbjuda en djupare förståelse av miljöpåverkningar och vägleda beslut om hållbar design.

Vissa organisationer använder en kombination av båda, där de använder SaaS-lösningar för löpande övervakning och standard LCA:s för djupgående, projektspecifika bedömningar. På liknande sätt kan ett företag som utvecklar/producerar ett fåtal produkter välja att genomföra en standard LCA medan ett företag med tusentals eller hundratusentals produkter finner en SaaS-lösning mer lönsam. Ta dig tid att tydligt definiera målen för din verksamhet och använd dessa mål för att vägleda ditt val av SaaS-lösning kontra en LCA.

 

Så jobbar vi på Gidås

På Gidås kan erbjuda både LCA och en Saas-lösning. I flera år har vi utvecklat, testat och förfinat vår digitala lösning Emma. Som konsulter i branschen inom både LCA och klimatberäkningar, har vi upplevt att kostnader för rapportering är alldeles för hög vilket gör att mindre resurser läggs på att faktiskt sänka utsläppen. Vi vet också att alla organisationers är olika i analysens komplexitet, resurstillgång, kompetens och redovisningskrav. Alla dessa utmaningar har vi paketerat i en plattform, så att våra kunder kan gå från förvirring till klarhet, fixa lagkraven och samtidigt bli mer produktiva i förbättringsarbetet.

För oss behöver inte en LCA utesluta Emma eller tvärt om när vi rekommenderar en lösning. Vi kan använda resultaten från våra LCA-analyser till Emma för att få en helhetsbild av rapporteringen, löpande. Genom vår mappning kan vi utifrån LCA-analysen komplettera upp med olika standarder för att uppnå CSRD-rapportering, fullständig GHG-screening och andra krav.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi hur det går till., för