fbpx
RIVIAN R1T - Foto: Rivian

RIVIAN: Elbil för urbana nomader

Kan ett företag i Kalifornien göra världen till en bättre plats?

År

1830

Började de tidigaste elbilarna produceras, det vill säga före bilar med förbränningsmotorer kring sekelskiftet 1900.

 3.3

 

Miljoner elbilar globalt år 2018.

 1.5

Miljoner sålda elbilar globalt år 2018.

Mellan 2010 och 2018 ökade antalet bilar som väger över 1,7 ton med 670 000. Samtidigt förbrukar tunga bilar mer energi och kräver mer resurser i tillverkningen vilket hotar klimatmålen. Rivian har tagit fram en eldriven SUV för den äventyrslystne. Kan Rivian vara en del av lösningen?

Hur stora är utsläppen?
2018 var utsläppen från personbilar 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Trafiken i Sverige ökar men samtidigt ökar också andelen biobränslen vilket gör att utsläppen inte ökar i takt med trafiken. Energieffektivisering bidrar till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen men Naturvårdverket slår fast att omställningen av fordonsparken måste gå fortare om trafiken som helhet inte ska öka utsläppen.

Omställningen av fordonsflottan innebär att vi måste ha lättare och bränslesnåla bilar. Samtidigt ökar antalet tunga bilar och SUV:ar. Biltillverkaren Volvo säljer idag exempelvis 60% SUV:ar. Att efterfrågan på tunga bilar ökar är kanske inte så förvånande. Svensk fjällturism slår nämligen nya rekord 2019 och det finns inga tåg som kan ta den äventyrslystne rakt ut i vildmarken och väglöst land. En livsstil med skidorna i baksätet, mountainbiken på flaket och leriga kängor i bagaget är den nya nomadens vardag. Den här trenden har biltillverkaren, eller snarare livsstilen, Rivian omfamnat och dessutom elektrifierat. 

RIVIAN R1S - Foto: Rivian

 

RIVIAN R1S är en av två modeller från tillverkaren.

 

Framtidens SUV
Det Rivian har lyckats med är att koppla ihop en trendig livsstil med klimatförbättringar. Rivian har tagit fram två elektrifierade SUV-modeller där äventyraren står i fokus. Framtiden ser alltså ljus ut för den äventyrande nomaden. 

Elbilar är generellt sett tyngre än vanliga bilar på grund av batterierna. En forskningsrapport från 2018 har jämfört en elbil mot vanlig bil över hela livscykeln. Studien jämför olika påverkanskategorier för livslängden 150 000 km och inkluderar hela kedjan från produktion till slutförvaring (avfall). För vanliga bilar, antaget att drivmedlet är fossilt, uppstår mer än 80% av utsläppen i livscykeln under körning på väg. Elbilarnas största påverkan kommer från produktion av batterier. Så är elbilar bättre för den nya generationens nomader än förbränningsmotorer?

Är el bättre än fossila drivmedel?
Det enkla svaret på frågan är att det beror på. För elbilar är elen man laddar med avgörande. Om vi till exempel räknar på polsk energimix jämfört en bil som drivs av fossila bränslen konstaterar studien att vi inte når break-even. Det beror på att elen produceras huvudsakligen med hjälp av kolkraftverk, vilket genererar höga utsläpp per kWh. Det är alltså högre utsläpp från elbilen jämfört bilen som drivs av fossila drivmedel. Om vi istället laddar med norsk energimix, som huvudsakligen består av förnyelsebara energikällor, pekar studien på en break-even redan vid 30 000 km. Då är helt plötsligt elbilen bättre för att bekämpa klimatförändringar. 

 

Slutsatsen är att elbilar har potential att minska utsläppen signifikant över livscykeln, under förutsättning att elen man laddar med produceras förnyelsebart. Det är för tidigt att säga om Rivian har potentialen att bekämpa klimatförändringarna. Däremot ligger man rätt i tiden och har en tydlig målgrupp. Men det finns fler aktörer; Polestar och Tesla för att nämna några.

 

RIVIAN R1S - Foto: Rivian