fbpx
Behöver du hjälp med certifiering eller registrering av en produkt?

Vi kan agera som tredje part och bidra
med kompetens

Certifiering
och registrering av produkter

Idag finns det många sätt att lyfta fram produkters egenskaper, både miljömässigt och i andra sammanhang. Ett sätt är att registrera sina produkter hos olika typer av program eller databaser som kontrollerar produkters olika egenskaper, innehåll och så vidare. För en registrering krävs ibland att ansvarig har specifik kompetens inom området som respektive certifiering avser. Det kan även krävas att en oberoende tredje part genomför eller granskar en bedömning av produkten för att den ska kunna registreras.

Våra specialister har gedigen kunskap inom många hållbarhetsområden och kan bidra med stöd. 

BASTA-systemet

Ett av systemen som vi kan hjälpa till med är det svenska systemet BASTA, som är ett vetenskapligt baserat system vars syfte är att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Systemet vänder sig till bland annat arkitekter, entreprenörer, byggkonstruktörer, fastighetsägare och privatpersoner, och det kan därför vara bra att synliggöra sina produkter där.  

Systemet bygger på ett antal obligatoriska (hälso- och miljöfarlighet och organisation) och valfria (cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter och emissioner) kriterier som behöver uppnås för att klara systemets olika betygsnivåer. Produkten som registreras finns sedan i BASTA-systemets öppna lista och hittas där av ovan nämnda intressenter. Tillhörande dokument som byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad och EPD kan också laddas upp på produktsidan, som dessutom kan kopplas via API för att förenkla datahanteringen. 

En del av BASTA-systemets kriterier är att personen som genomför bedömningen ska kunna uppvisa kunskap om bland annat hälso- och miljöbedömning, regelsystemet REACH samt klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt CLP. Denna kunskap är något vi gärna bidrar med. 

BASTA-systemet

Ett av systemen som vi kan hjälpa till med är det svenska systemet BASTA, som är ett vetenskapligt baserat system vars syfte är att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Systemet vänder sig till bland annat arkitekter, entreprenörer, byggkonstruktörer, fastighetsägare och privatpersoner, och det kan därför vara bra att synliggöra sina produkter där.  

Systemet bygger på ett antal obligatoriska (hälso- och miljöfarlighet och organisation) och valfria (cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter och emissioner) kriterier som behöver uppnås för att klara systemets olika betygsnivåer. Produkten som registreras finns sedan i BASTA-systemets öppna lista och hittas där av ovan nämnda intressenter. Tillhörande dokument som byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad och EPD kan också laddas upp på produktsidan, som dessutom kan kopplas via API för att förenkla datahanteringen. 

En del av BASTA-systemets kriterier är att personen som genomför bedömningen ska kunna uppvisa kunskap om bland annat hälso- och miljöbedömning, regelsystemet REACH samt klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt CLP. Denna kunskap är något vi gärna bidrar med. 

Finns det andra certifikat som du gärna skulle vilja jobba mot? Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa till!

Hej! Ja är
en av gidås
specialister.

Kontakta mig i ärenden som rör dina frågor om just EPD eller Livscykelanalys. Du kan boka en tid med mig direkt på vår bokningssida, skicka ett mejl, eller lyft luren om det känns bättre. 
/ Alexander