fbpx

Att slösa med
energi är omodernt!

Att slösa med energi är omodernt

Ingen oändlig resurs

 Det pratas ibland om energi som en oändlig resurs men de senaste åren har vi verkligen fått uppleva hur det känns på sista raden när energipriset skenat, speciellt inom industrin. Att slösa på resurser är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart- därför bör fokus alltid vara att bli bättre på att hushålla och effektivisera. Energieffektiviseringar bidrar bland annat till sänkta kostnader för det enskilda företaget, bättre balans på elnätet och lägre utsläpp av växthusgaser. Oavsett vad man vill uppnå med sina effektiviseringsåtgärder är det alltid bra att göra en grundläggande kartläggning, för man vet inte alltid hur stora besparingar för det kan komma att handla om. För att komma i gång med energieffektiviseringar erbjuder vi hjälp genom vad vi kallar hållbar energihantering. Våra specialister inom energiteknik och energieffektivisering hjälper er komma i gång. 

Ett energisparande samarbete med DAZOQ

 Vi har också ett nära samarbete med DAZOQ där vi kan importera energidata i realtid in i vår ESG-plattform Emma™ för automatiserade beräkningar av Scope 2-utsläpp. DAZOQs molnbaserade energiövervakningssystem DAZOQ Energy Intelligence är användbar för tillverkande industriföretag och andra elintensiva företag som vill identifiera den värdeskapande energianvändningen, öka energieffektiviteten, sänka topplaster, mäta framsteg, prissätta produkter baserat på energiåtgång, hitta maskinfel snabbare och optimera produktionseffektiviteten. 

Det här erbjuder vi

 • Beräkningar kopplade till processer, exempelvis hur temperatur och värmeåtervinning kan utnyttjas 
 • Energiövervakning på maskinnivå för att hitta besparingspotential i realtid 
 • Visualisera, spåra och upptäcka effekttoppar  
 • Effekttoppsanalyser för att identifiera exakt hur tidigarelagd eller fördröjd uppstart av energiintensiva maskiner kan påverka effekttopparna och dess besparingspotential 
 • Optimera produktionsprocesser och schemaläggning  
 • Kartläggning av värdeskapande energianvändning per produktionstimme  
 • Följa energirelaterade KPI:er, t.ex. energi i relation till producerad mängd, omsättning eller annan mätdata 
 • Övervakning med larm som skickar notiser vid avvikelser 
 • Ett väldefinierat energihanteringsprogram kan hjälpa till att skapa medvetenhet och engagemang bland anställda för att minska energiförbrukningen 
 • Utbildning om energieffektivitet och bästa praxis  
 • Nedladdning i Excel eller automatisk integration med andra system via API 
 • Automatiserad beräkning av utsläpp i GHG-Protokollets Scope 2 med ESG plattformen Emma™. Dvs. växthusgasutsläpp relaterat till energiförbrukning 

Några av våra kunder