fbpx

EU:s gröna Taxonomi

TAXONOMI

Vi hjälper dig

Förslag till tjänstepaket 

 

EU:s taxonomi har tagits fram för att förenkla jämförelsen av bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är att få en förflyttning av kapital mot aktörer som driver den hållbara utvecklingen framåt. Klimatpåverkan är en av vår tids största frågor och det ställs allt större krav på det enskilda företaget om reducerade utsläpp. Samtidigt som det är en stor utmaning och kan verka övermäktigt för det enskilda företaget, finns det stor  potential i framtida affärer. Vi på Gidås har kunskapen för att guida dig rätt i taxonomins indelning av branscher, aktiviteter och kriterier främst kopplat till utsläppsberäkningar och utsläppsreducering  

 

Vi kan hjälpa till med:  

 

  • Analys om hur ditt bolag kommer påverkas 
  • Kartläggning om/hur bolaget innefattas av taxonomin 
  • Bollplank och guidning i implementering och rapportering