fbpx

Low Carbon Events

Gidås koncept för klimatinventering av evenemang

Detta är Low Carbon Events

Du som driver evenemang vet att det är många människor involverade för att kunna ge besökarna den bästa upplevelsen. Om det dessutom gick att göra med låg eller ingen klimatpåverkan vinner alla på det. Forskning visar att olika typer av evenemang är ett gyllene tillfälle för kunskapsspridning samtidigt som klimatpåverkan från evenemangens genomförande kan begränsas. Därför har vi på Gidås tagit fram konceptet Low Carbon Events. 

Low Carbon events är vårt paket för klimatinventering av eventets olika resursflöden samtidigt som vi med hjälp av digitala verktyg kan involvera besökarna och jobba med kunskapsspridning. 

Kolla in videon, det är ett exempel på där våra digitala verktyg används. 

Så här funkar det

Inför eventet görs en anpassning av verktyget så det passar det aktuella eventet. Anpassningar görs utifrån vilka kategorier som ska mätas och hur. Även vem eller vilka som ska rapportera in information kartläggs. Vid behov kan vi bistå med ett uppstartsmöte där vi går igenom arbetsflödet och funktionerna. 

I nästa steg pushas verktyget ut i de kanaler som valts ut. På så vis blir datainsamlingen enkel och snabb. Dessutom kan det göras med stort genomslag för hela eventet på många olika nivåer. Vi bevakar processen och sammanställer resultaten åt dig. Parallellt kan besökare göra vårt klimattest där vi utbildar och ger tips på hur olika utsläpp kan undvikas. 

Lyssna på vår kollega Björn som berättar mer i videon