fbpx

Vi människor kommer ihåg 10 procent av det vi hör och 20 procent av det vi läser. Om vi istället får se och aktiveras på samma gång kan vi däremot komma ihåg så mycket som 80 procent av informationen. Det skriver det amerikanska företaget Onespot i en kartläggning från 2015. 

Bara 

20%

av textbaserad information blir ihågkommen

90%

av information som förs över till hjärnan är visuell

Färgbilder ökar viljan att läsa med hela

80%

En hållbarhetsredovisning består till stora delar av nyckeltal och textbaserad information. Informationen berättar en historia om din organisation. Den vittnar om hur ni har utvecklats och om ni är på rätt väg jämfört uppsatta mål och visioner. Fakta och data spelar en viktig roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gör hållbarhetsarbetet konkret och det hjälper läsaren att förstå dina ambitioner samt utvecklingen över tid. Men nyckeltal kan vara både svårförstådda och tunga att tyda. Dessutom ger de inte hela bilden av din organisation. Därför behöver man ofta komplettera med textartiklar för att ge en djupare bild av organisationens hållbarhetsarbete. Utmaningen är att skapa nyfikenhet för dina ambitioner. Därför är infografik ett viktigt verktyg.

Sex regler för bättre infografik

Använd enbart tre färger som har bra kontrast mot varandra

Använd teckensnitt och storlekar som är någorlunda lika 

Se till att din infografik är enkel att följa och har ett logiskt flöde

Använd ett teckensnitt som är lättläst både digitalt och i tryck

Kom ihåg att ge plats för utrymme mellan objekt och skapa balans

Var noga med att alltid ange dina källor eller citera dem korrekt

Våga använda infografik på ett kreativt sätt. Det hjälper dig sprida din ambition och skapa nyfikenhet för ditt hållbarhetsarbete. Gör det enkelt och anpassat till flera kanaler samtidigt. Och kom ihåg att balansera data/fakta, design, berättelser och delbarhet. 

Lycka till med din infografik!
/Teamet bakom GIDÅS