About us

Your partner in sustainability issues

About Gidås

Gidås är en hållbarhetsbyrå och partner till små och medelstora organisationer som vill vara konkreta och ta pole-position i sin  bransch med sitt hållbarhetsarbete. 

Våra kunder är ofta bolag inom olika områden som alla har gemensamt att man upplever ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och omvärlden att redovisa, kommunicera och analysera sin påverkan på samhället i stort. Våra konsulter hjälper er förstå nuläget, analysera och räkna på väsentliga hållbarhetsindikatorer och redovisa resultaten på ett engagerande och konkret sätt. 

Offer

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom strategiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i GRI, GHG, ÅRL, EPD, CDP och SDG. 

Gidås is a full-service agency that can lead the project by producing the sustainability report, engaging in the value chain, mapping relevant issues and standards, conducting calculations and GHG screening. We put everything together into a whole that creates value for the organization and their customers. 

Vi lanserar Emma

Du som redovisat eller räknat på koldioxid i din organisation innan vet att det är svårt att få koll på all data, vart data kommer ifrån och att få en enkel överblick av processen. Dessutom kan det vara svårt att veta hur man ska räkna och redovisa. 

Därför har vi skapat Emma, ett mangamentverktyg för koldioxidanalys till företag. Med hjälp av Emma kan du samla  in data från dina Team, engagera Reporters och få en enkel överblick av utsläppen. Det är lite bättre än tunga Excel filer i alla fall. 

Vi lanserar Emma inom kort. Hör av dig för ett offertförslag. 

Vi är ganska digitala

Hållbarhets och klimatredovisning ska inte vara jobbigt. Det ska gå snabbt och skapa drivkraft. Därför tar vi hjälp av våra digitala verktyg när vi genomför analyser. Till exempel med hjälp av Gidås Emission Calculator, se ett exempel här, eller med Emma

Low carbon Events är också ett bra koncept där vi med hjälp av digitala verktyg skalat upp koldioxidrapproteringen på ett enkelt sätt, läs mer här.

Så vi tycker nog att vi är ganska digitala när vi jobbar. 

Our team

Georg
Eriksson

Vd och
hållbarhetskonsult

Matilda
Berg

Offerter och Hållbarhetskonsult

Björn
Sandström

Sustainability Consultant 
GHG, GRI & CDP

Hannes
Johansson

Sustainability Consultant
(student MIUN) EPD

Alexander
Landström

Digital
kommunikatör