fbpx

Competitive edge through sustainability

Competitive edge through sustainability

Hållbarhetsspecialister med systemstöd

Vi på Gidås jobbar för att vi ska bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan nedåt. Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt och utan stora investeringar. 

Vi hjälper företag att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå mätbara resultat. Vårt mål är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom att prestera bättre är sina konkurrenter inom hållbarhet. 

Hållbarhetsspecialister
med systemstöd

Vi på Gidås jobbar för att vi ska bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan nedåt. Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt och utan stora investeringar. 

Vi hjälper företag att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå mätbara resultat. Vårt mål är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom att prestera bättre är sina konkurrenter inom hållbarhet. 

Sustainability as a Service

Det är många mål som ska balanseras i ett företag, hållbarhet är bara ett av dem. Vi hjälper er att uppnå era drömma och visioner om hållbarhet. Med hållbarare produkter och produktion kan företaget erbjuda attraktivare produkter och tjänster. Hållbarhet är ett sätt att möta ökad konkurrens från inhemska och internationella tillverkare. Ökad hållbarhet är en konkurrensfördel som vi med hjälp av våra analyser kan hjälpa er att uppnå. Vårt Sustainability as a Service paket är lite som ett personligt träningsprogram, fast för företag. Det består av tre delar – Uppstartsfas, Serviceavtal och Ramavtal. Med tillgång till vårt systemstöd Emma, blir arbetet effektivt och kvalitetssäkrat. Våra specialister hjälper dig komma igång snabbt och utan krångel med utsläppsredovisning, CSRD/ESRS och väsentlighetsanalys.

Sustainability as a Service

Det är många mål som ska balanseras i ett företag, hållbarhet är bara ett av dem. Vi hjälper er att uppnå era drömma och visioner om hållbarhet. Med hållbarare produkter och produktion kan företaget erbjuda attraktivare produkter och tjänster. Hållbarhet är ett sätt att möta ökad konkurrens från inhemska och internationella tillverkare. Ökad hållbarhet är en konkurrensfördel som vi med hjälp av våra analyser kan hjälpa er att uppnå.

Vårt Sustainability as a Service paket är lite som ett personligt träningsprogram, fast för företag. Det består av tre delar – Uppstartsfas, Serviceavtal och Ramavtal. Med tillgång till vårt systemstöd Emma, blir arbetet effektivt och kvalitetssäkrat. Våra specialister hjälper dig komma igång snabbt och utan krångel med utsläppsredovisning, CSRD/ESRS och väsentlighetsanalys.

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på bransch, dina behov och målsättningar.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå era slutkunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts av en specialist och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: Utsläppsredovisning min 3 eller flera basår; Livscykelanalys och EPD; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Efter uppstarten övergår vårt upplägg till en prenumerationsbaserad lösning. Serviceavtalet ger er tillgång till Emma som tjänst och ni kommer kunna utföra er hållbarhetsrapportering och analyser på egen hand. Ni kan löpande följa upp nyckeltal enligt CSRD och andra ramverk. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att man som rapporteringsskyldig organisation redan införskaffat ett system som man inte förstår eller får för lite hjälp med. Vi använder alltid Emma som vårt systemstöd för alla våra kunder. Under uppstartsfasen ingår alltid ett konto i Emma för att vi ska kunna arbeta effektivt med din redovisning. När uppstartsfasen är färdigställd kan vi utvärdera hur en integrering av befintliga system kan se ut.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande specialiststöd under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning, Sustainability as a Service helt enkelt.

Hur funkar det?

Ramavtalet finns som komplement till våra övriga paket och tjänster. Det är en trygghet för både oss och dig att veta vilka specialisttjänster som kan bli aktuella när behov uppstår.

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på bransch, dina behov och målsättningar.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå era slutkunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts av en specialist och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: Utsläppsredovisning min 3 eller flera basår; Livscykelanalys och EPD; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Efter uppstarten övergår vårt upplägg till en prenumerationsbaserad lösning. Serviceavtalet ger er tillgång till Emma som tjänst och ni kommer kunna utföra er hållbarhetsrapportering och analyser på egen hand. Ni kan löpande följa upp nyckeltal enligt CSRD och andra ramverk. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att man som rapporteringsskyldig organisation redan införskaffat ett system som man inte förstår eller får för lite hjälp med. Vi använder alltid Emma som vårt systemstöd för alla våra kunder. Under uppstartsfasen ingår alltid ett konto i Emma för att vi ska kunna arbeta effektivt med din redovisning. När uppstartsfasen är färdigställd kan vi utvärdera hur en integrering av befintliga system kan se ut.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande specialiststöd under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning, Sustainability as a Service helt enkelt.

Hur funkar det?

Ramavtalet finns som komplement till våra övriga paket och tjänster. Det är en trygghet för både oss och dig att veta vilka specialisttjänster som kan bli aktuella när behov uppstår.

Någon som vet vilka hållbarhetsregler som
gäller nästa vecka?

Det vet vi. Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta och projektleda hela uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma som system är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare till flera delar av organisationen samtidigt. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor  och redovisningskrav på ett enkelt sätt. Vi anpassar uppsättning och redovisning även till de gällande rapporteringsramverk som är aktuella för just din organisation oavsett om det exempelvis gäller CSRD, ESG, GRI eller någon annan förkortning.  

Från uppstart
till självgående rapportering

Konceptets fem steg

Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta och projektleda hela uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma-ESG-plattform är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare till flera delar av organisationen samtidigt. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor  och redovisningskrav på ett enkelt sätt. Vi anpassar uppsättning och redovisning även till de gällande rapporteringsramverk som är aktuella för just din organisation oavsett om det exempelvis gäller CSRD, ESG, GRI eller någon annan förkortning.  

90% av tiden läggs på
rapportering - det vill
vi ändra på

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta slutar som värdelösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av allt är att resurserna går åt till enbart rapportering istället för att läggas på klimatförbättringar. 

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, våran digitala plattform för att beräkna klimatavtryck och andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget i Emma är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker. 

När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarderna efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället. 

Lär känna din
produkt på djupet

Produkter har olika miljöpåverkan och kan analyseras genom en livscykelanalys. LCA kan användas för att hitta sätt att minska miljöpåverkan genom att förbättra produktions- och återvinningsmetoder eller genom att förlänga produktens livstid. Resultaten kan också hjälpa vid jämförelse av olika produkter och produktionsmetoder. Bra för exempelvis startups som söker investeringsstöd.

Miljövarudeklaration – EPD, har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner. Vi utför EPD-analyser som kartlägger era produkters livscykel i form av utsläpp CO2e/kg material. Vi har god erfarenhet av livscykelanalyser, främst inom träindustrin, hybrid konstruktioner, stål- och metallprodukter, trävaror, kross- och bergprodukter.

Naturen som stakeholder

Vi är en hållbarhetsbyrå med en fot i naturen och en inom mjukvara och digitala lösningar. Vår filosofi är kunskapsöverföring framför pappersprodukter med naturen i fokus. Gidås Hållbarhetsbyrå är sprungen ur generationer av entreprenörskap. Vi är en del av Dille Bolagen som i hjärtat av Jämtland förvaltat och brukat jorden, skogen och fastigheter i över 150 år. Nuvarande företagsledning är sjätte generationen i företaget. Koncernen består i dag bland annat av Naturbruksskolor, Yrkeshögskola, Fastigheter, Skog och vår Hållbarhetsbyrå Gidås. Vi vet hur man utvecklar och lämnar över saker till nästa generation, i balans med naturen. Tillsammans med Gidås ger vi nu fler tillgång till kunskap genom vårt digitala verktyg Emma. 

Boka en tid med oss

Vi inser att hållbarhetsarbetet kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevant i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås.

Boka en tid med någon av våra specialister så guidar de dig vidare i dina funderingar.

Vår historia

Att vi startade Gidås Hållbarhetsbyrå 2017, var till 100% ett känslomässigt beslut. Sedan generationer tillbaka, har vi jobbat med jordbruk, skogsbruk och naturvård bland Jämtlands skogar och fjäll.  

Med egna ögon har vi sett förändringarna.  Hur jorden och djuren börjat må allt sämre. Hur skidåkare börjat åka i tunnlar istället för utomhus. Över hela världen, är det samma sak. Och medan tiden går, blir det bara värre. Vi blev helt enkelt förbannade. Så förbannade att vi bestämde oss för att starta en hållbarhetsbyrå som kunde göra någonting åt det.  

Vi lärde oss hur saker och ting hänger ihop. Vad man kan göra. Vad man kan byta ut och ändra på, för att det ska bli bättre ur klimatsynpunkt. Vi utvecklade ett digitalt verktyg, som hjälper företag att mäta sin klimatpåverkan och förenklar bedömningarna av olika faktorer. Vi har satt oss in i alla klassificeringar, lagar och regler som gäller.

Allt det här vill vi dela med oss av för att hjälpa alla företag som vill bli hållbarare. Så att vi kan åka skidor med våra barn och barnbarn, och då menar vi utomhus. 

Därför ska du välja oss.

Innovation

Vi driver förändring och omställning genom innovation, så att våra kunder kan fortsätta växa mot ett önskvärt läge. Med våra egna digitala verktyg och innovationslösningar blir arbetet med oss kostnadseffektivt och säkert.

Kvalitet

Vi kan de flesta branscher och standarder. När redovisningskraven känns tuffa håller vi dig i handen. Våra specialister lotsar dig tryggt genom kvalitetsgranskning och oförutsedda hinder. Vi kompromissar inte med redovisningskvalitet. Det är vårt uppdrag att alltid se till att våra beräkningsmetoder är uppdaterade med den senaste kunskapen, det gör att du kan känna dig trygg med oss.

Enkelt

Vi vet att hållbarhet kan kännas krånglig, till och med som ett helvete ibland. Våra specialister hjälper dig navigera och hitta rätt bland standarder och lagkrav. På så sätt ser vi till att ni enkelt prioriterar rätt saker.

Emma

Du har som kund och användare hos oss möjlighet att ta över innehållet i systemet vid en överlämning. Vårt mål är att du tryggt ska kunna fortsätta mäta och analysera hållbarhetsindikatorerna, som vi hjälpt er att identifiera.

Några av våra kunder

När gick du till en perosnlig tränare med ditt företag senast?