Hållbarhet - på riktigt

I flera år har vi arbetat med att ställa om företag och organisationer mot en hållbar framtid. Vi hjälper dig bli konkret så du kan växa.

Träffa oss på Åre business forum

Den 30 mars till 1 april finns vi på plats för att lansera vårt nya digitala verktyg Emma. Träffa oss och få de senaste nyheterna om vårt managementverktyg för klimatredovisning. 

Gidås brinner för hållbarhet

Vi på Gidås brinner för hållbarhet och vill hitta de bästa lösningarna för dig och ditt företag. Tillsammans hjälper vi dig hitta rätt inom hållbarhetsredovisning, klimatrapportering och EPD/LCA.

Vi kan hållbarhetdata

Vi hjälper dig på ett enkelt och flexibelt sätt räkna ut din organisations koldioxidutsläpp. Dessutom har vi tillgång till viktiga omräkningsfaktorer, databaser och statistik. På så vis kan vi ta fram dina viktigaste nyckeltal snabbt och effektivt. 

Anlita en hållbarhetskonsult

Oavsett om du behöver en fullständig hållbarhetsredovisning, extra kvalitetssäkring av nyckeltal eller bara lite inspiration så hjälper vi dig. Vi har kunskap på områden som standardramverk, hållbarhetslagen, utsläppsberäkningar, taxonomi, EPD/LCA, infografik och design. 

Team Gidås

Georg
Eriksson

Vd och
hållbarhetskonsult

Matilda
Berg

Offerter och Hållbarhetskonsult

Björn
Sandström

Hållbarhetskonsult 
GHG, GRI & CDP

Hannes
Johansson

Hållbarhetskonsult
(student MIUN) EPD

Alexander
Landström

Digital
kommunikatör

Very pedagogic, reliable and with relevant input to tackle the sustainability items, Gidås has been a key partner for the creation of our first sustainability report. Our collaboration has been productive and has raised awareness of those important topics amongst the company.

Simon Manceau 
Finance Manager
Discovery Networks Sweden

News and sustainability facts