Hållbarhet - på riktigt

I flera år har vi arbetat med att  ställa om företag och organisationers arbete mot en mer hållbar framtid. Våra uppdrag sträcker sig från att göra klimatbokslut, hållbarhetsredovisningar, nyckeltalsberäkningar, infografisk design och digital utveckling.

Starta din hållbara resa hos oss.

Gidås definition av hållbarhet

Hållbarhet handlar om långsiktighet och om att blicka framåt. Hållbarhet är också att ligga i framkant och utmana traditionella affärsmodeller. Det handlar om goda affärer i dag och för framtiden. Tillsammans hjälper vi dig hitta rätt på den komplexa hållbarhetsagendan.

Vi kan hållbarhetdata

Koldioxidutsläpp, antal anställda eller energiförbrukning är alla viktiga nyckeltal  som kan synliggöras i en hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport. Vi hjälper dig på ett enkelt och flexibelt sätt hålla reda på allt. Dessutom har vi tillgång till viktiga omräkningsfaktorer, databaser och statistik. På så vis kan vi ta fram dina viktigaste nyckeltal snabbt och effektivt. 

Anlita en hållbarhetskonsult

Oavsett om du behöver en fullständig hållbarhetsredovisning, extra kvalitetssäkring av nyckeltal eller bara lite inspiration så hjälper vi dig. Vi har kunskap på områden som standardramverk, hållbarhetslagen, utsläppsberäkningar, infografik och design. Vårt mål är att vara flexibla, pålitliga och snabba i vår leverans. Vi är transparenta i vår prissättning och du bestämmer hela vägen.

Very pedagogic, reliable and with relevant input to tackle the sustainability items, Gidås has been a key partner for the creation of our first sustainability report. Our collaboration has been productive and has raised awareness of those important topics amongst the company.

Simon Manceau 
Finance Manager
Discovery Networks Sweden

Team Gidås

Georg Eriksson

Vd och hållbarhetskonsult

Björn Sandström

Hållbarhetskonsult

Matilda Berg

Hållbarhetskonsult

Alexander Landström

Digital kommunikatör

News and sustainability facts