fbpx

Would nature approve?

Hållbarhetsspecialister med systemstöd

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med exempelvis lagstadgad hållbarhetsrapportering enligt EU:s nya krav. Med vårt systemstöd Emma blir processen effektiv och du kan själv ta över redovisningen efter uppstarten.  

Vi hjälper dig bli spelbar på en marknad där kravet på hållbarhet ökar och säkrar en framtid som ett ledande varumärke. Vi överför vår kunskap till dig så att du kan fortsätta på egen hand med vårt systemstöd Emma. Vi finns i Östersund, men har kunder över hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen. 

Hållbarhetsspecialister
med systemstöd

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med exempelvis lagstadgad hållbarhetsrapportering enligt EU:s nya krav. Med vårt systemstöd Emma blir processen effektiv och du kan själv ta över redovisningen efter uppstarten.
Vi hjälper dig bli spelbar på en marknad där kravet på hållbarhet ökar och säkrar en framtid som ett ledande varumärke. Vi överför vår kunskap till dig så du kan fortsätta på egen hand med vårt systemstöd Emma. Vi finns i Östersund, men har kunder över hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen.

Vårt koncept

Vi jobbar för att vi ska bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan (för klimatpåverkan) nedåt.

Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt –
utan stora investeringar. Vi hjälper er att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå resultat. Vårt mål är att stärka er konkurrenskraft genom att hjälpa er att prestera bättre än era konkurrenter inom hållbarhet.

Vårt paket består av tre delar – Uppstartsfas, Serviceavtal och Ramavtal. Vårt paket hjälper dig komma igång snabbt och utan krångel. Lite som ett personligt träningsprogram fast för företag, som ger snabba resultat. 

Vårt koncept

Vi jobbar för att vi ska bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan (för klimatpåverkan) neråt.

Därför erbjuder vi en enkel metod som hjälper företag att bli hållbarare – snabbt, begripligt, kostnadseffektivt, lönsamt – utan stora investeringar. 

Vi hjälper er att göra rätt prioriteringar och snabbt uppnå resultat. Vårt mål är att stärka er konkurrenskraft genom att hjälpa er att prestera bättre än era konkurrenter inom hållbarhet.

Vårt paket består av tre delar – Uppstartsfas, Serviceavtal och Ramavtal. Vårt paket hjälper dig komma igång snabbt och utan krångel. Lite som ett personligt träningsprogram fast för företag som ger snabba resultat. 

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på omfattning och komplexitet.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå kundens kunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts efter förfrågan och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: GHG-beräkning min 3 eller flera basår; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Vi erbjuder er ett serviceavtal som omfattar samtliga framarbetade beräkningsmetoder och kategorier som vi arbetat fram under uppstartsfasen. Arbetet övergår till en licensavgift och ni kommer löpande kunna följa upp era nyckeltal och beräkna hållbarhetsnyckeltal på egen hand. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att kunder som söker sig till oss redan införskaffat ett annat system som de inte förstår eller får för lite hjälp att förstå. Vi använder alltid Emma som systemstöd oavsett case. Under uppstartsfasen så spelar det ingen större roll eftersom Emma ingår som en del av uppstarten. När Serviceavtalet blir aktuellt så kan vi bjuda på licensavgiften under eventuell uppsägningstid av befintliga system. Vår bindningstid är minst 12 månader, och du kan säga upp et med tre månader varsel.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande konsulttjänster under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Genom ramavtalet säkerställs prissättning per timme och klargör vilka tjänster ni har tillgång till. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning.

Hur funkar det?

Det är vanligt att kunder som söker sig till oss redan införskaffat ett annat system som de inte förstår eller får för lite hjälp att förstå. Vi använder alltid Emma som systemstöd oavsett case. Under uppstartsfasen så spelar det ingen större roll eftersom Emma ingår som en del av uppstarten. När Serviceavtalet blir aktuellt så kan vi bjuda på licensavgiften under eventuell uppsägningstid av befintliga system. Vår bindningstid är minst 12 månader, och du kan säga upp et med tre månader varsel.

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på omfattning och komplexitet.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå kundens kunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts efter förfrågan och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: GHG-beräkning min 3 eller flera basår; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Vi erbjuder er ett serviceavtal som omfattar samtliga beräkningsmetoder och kategorier som vi arbetat fram under uppstartsfasen. Arbetet övergår till en licensavgift och ni kommer löpande kunna följa upp era nyckeltal och beräkna hållbarhetsnyckeltal på egen hand. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att kunder som söker sig till oss införskaffat ett system som de inte förstår eller får för lite hjälp med. Vi använder alltid Emma som vårt systemstöd. Under uppstartsfasen ingår alltid ett konto i Emma för att vi ska kunna arbeta effektivt med din redovisning. När Serviceavtalet blir aktuellt så kan vi utvärdera hur en integrering av befintliga system och bindningstider ska se ut.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande konsulttjänster under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning.

Hur funkar det?

Ramavtalet finns som komplement till våra övriga paket och tjänster. Det är en trygghet för både oss och dig att veta vilka specialisttjänster som kan bli aktuella när behov uppstår.

Från uppstart
till självgående rapportering,
med hjälp på vägen efter behov.

Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta och projektleda hela uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma-ESG-plattform är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare till hela organisationen. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor på ett enkelt sätt. Vi anpassar uppsättning och redovisning även till de gällande rapporteringsramverk som är aktuella för just din organisation oavsett om det exempelvis gäller CSRD, ESG, GRI eller någon annan förkortning.  

Från uppstart
till självgående rapportering

Konceptets fem steg

Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta i uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma-ESG-plattform är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor på ett enkelt sätt.

90% av tiden läggs på
rapportering - det vill
vi ändra på

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta slutar som värdelösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av allt är att resurserna går åt till enbart rapportering istället för att läggas på klimatförbättringar. 

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, våran digitala plattform för att beräkna klimatavtryck och andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker. 

När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarderna efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället. 

Lär känna din
produkt på djupet

Produkter har olika miljöpåverkan och kan analyseras genom en livscykelanalys. LCA kan användas för att hitta sätt att minska miljöpåverkan genom att förbättra produktions- och återvinningsmetoder eller genom att förlänga produktens livstid. Resultaten kan också hjälpa vid jämförelse av olika produkter och produktionsmetoder. Bra för exempelvis startups som söker investeringsstöd.

Miljövarudeklaration – EPD, har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner. Vi utför EPD-analyser som kartlägger era produkters livscykel i form av utsläpp CO2e/kg material. Vi har god erfarenhet av livscykelanalyser, främst inom träindustrin, hybrid konstruktioner, stål- och metallprodukter, trävaror, kross- och bergprodukter.

Naturen som stakeholder

Vi är en hållbarhetsbyrå med en fot i naturen och en inom mjukvara och digitala lösningar. Vår filosofi är kunskapsöverföring framför pappersprodukter med naturen i fokus. Gidås Hållbarhetsbyrå är sprungen ur generationer av entreprenörskap. Vi är en del av Dille Bolagen som i hjärtat av Jämtland förvaltat och brukat jorden, skogen och fastigheter i över 150 år. Nuvarande företagsledning är sjätte generationen i företaget. Koncernen består i dag bland annat av Naturbruksskolor, Yrkeshögskola, Fastigheter, Skog och vår Hållbarhetsbyrå Gidås. Vi vet hur man utvecklar och lämnar över saker till nästa generation, i balans med naturen. Tillsammans med Gidås ger vi nu fler tillgång till kunskap genom vårt digitala verktyg Emma. 

Boka en tid med oss

Vi inser att hållbarhetsarbetet kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevant i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås.

Boka en tid med någon av våra specialister så guidar de dig vidare i dina funderingar.

När gick du till doktorn med ditt företag senast?

Vi jobbar brett mellan flera olika branscher och storlek på företag. Hållbarhet berör alla, direkt eller indirekt. Våra kunder rör sig mellan storleksordningen 30 mkr till 8 000 mkr. Skillnaden i hur vi jobbar är inte så stor, men komplexiteten är annorlunda vilket gör att det för oss tar mer eller mindre tid att genomföra.

Man kan likna vårt upplägg med att gå till doktorn. Kunder kommer till oss för att de känner en otrygghet, vet inte vart man ska börja och saknar ofta relevant kunskap. Vi ser till att de får rätt recept, hälsoanalys och rehab att självläka.
Vårt mål är att säkerställa att våra kunder kommer igång med relevant och effektiv mätning av ESG-data och att de själva senare kan ta över arbetet.

Vårt jobb är att utveckla, kvalitetssäkra och handleda så att våra kunder känner en trygghet i sitt strategiska arbete framåt.
Vårt arbetssätt delas in i tre steg:
Uppstart, Serviceavtal och Ramavtal

Därför ska du välja oss.

Innovation

Vi driver förändring och omställning genom innovation, så att våra kunder kan fortsätta växa mot ett önskvärt läge. Med våra egna digitala verktyg och innovationslösningar blir arbetet med oss kostnadseffektivt och säkert.

Kvalitet

Vi kan de flesta branscher och standarder. När redovisningskraven känns tuffa håller vi dig i handen. Våra specialister lotsar dig tryggt genom kvalitetsgranskning och oförutsedda hinder. Vi kompromissar inte med redovisningskvalitet. Det är vårt uppdrag att alltid se till att våra beräkningsmetoder är uppdaterade med den senaste kunskapen, det gör att du kan känna dig trygg med oss.

Enkelt

Vi vet att hållbarhet kan kännas krånglig, till och med som ett helvete ibland. Våra specialister hjälper dig navigera och hitta rätt bland standarder och lagkrav. På så sätt ser vi till att ni enkelt prioriterar rätt saker.

Emma

Du har som kund och användare hos oss möjlighet att ta över innehållet i systemet vid en överlämning. Vårt mål är att du tryggt ska kunna fortsätta mäta och analysera hållbarhetsindikatorerna, som vi hjälpt er att identifiera.

Några av våra kunder

När gick du till doktorn med ditt företag senast?