Mindre snack
mer verkstad

Detta är Gidås Hållbarhetsbyrå

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vår kunskap sträcker sig ändra från hållbarhetskommunikation till avancerad miljöpåverkansbedömning. Vi finns i Östersund, men vi har kunder i hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen. 

Vi hjälper våra kunder bli spelbar på en marknad där kravet på hållbarhet ökar och säkrar en framtid som ett ledande varumärke. Det är det vi kallar mindre snack och mer verkstad helt enkelt. 

Våra tjänster

Några av våra kunder

Emma är din nya bästa vän

Du som på egen hand redovisat eller räknat på koldioxid i din organisation vet att det är svårt att samla in all data, dokumentera vart data kommer ifrån och att få en enkel överblick av resultaten. Dessutom kan det vara svårt att veta hur man ska räkna och redovisa, och ofta slutar det med kaosartade excelfiler. 

Därför har vi skapat Emma, ett mangamentverktyg för ESG, CSRD och beräkning av klimatavtryck till företag. Med hjälp av Emma kan du samla in data från hela organisationen, säkerställa regelverken och få en enkel överblick. Det är lite bättre än tunga excelfiler i alla fall.

Du är bra, du gör skillnad

Ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Vi på Gidås brinner för hållbarhet och vill hitta de bästa lösningarna för dig och din organisation. Vi är flera specialister som kan ge klimatstrategisk rådgivning och analys. Tillsammans hjälper vi dig hitta rätt.

Vill du lära känna din produkt på djupet?

Produkter har olika miljöpåverkan och kan analyseras genom en livscykelanalys. LCA kan användas för att hitta sätt att minska miljöpåverkan genom att förbättra produktions- och återvinningsmodeller eller genom att förlänga produktens livstid. Resultaten kan också hjälpa vid jämförelse av olika produkter och produktionsmetoder. Bra för exempelvis startups som söker investeringsstöd.

Miljövarudeklaration – EPD, har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner. Vi utför EPD-analyser som kartlägger era produkters livscykel i form av utsläpp kg CO2e/kg material. Vi har god erfarenhet av livscykelanalyser, främst inom träindustrin, hybridkonstruktioner, stål- och metallprodukter, trävaror, kross- och bergprodukter.

Klimatsmarta evenemang

Gidås koncept för klimatinventering av evenemang. Engagera organisationen, deltagare och besökare. Locka sponsorer och framtidssäkra dina evenemang. Tillsammans med Ski Team Sweden och Smart Energy Cup har vi utvecklat koncept och mätmetoder för att möjliggöra en framtid på snö. 

Boka en tid med oss

Hållbarhetsvärlden är full av förkortningar. Det finns mängder av ramverk som sätter olika krav på ditt företag. En är CSRD. EU:s gröna giv kommer i grunden förändra hur företag verksamma inom unionen kommer arbeta med, och rapportera sina hållbarhetsdata. Faktum är att förändringen redan är igång, då flera beslut som sätter krav på företag redan vunnit laga kraft. Målet med dessa nya lagar och krav är att i grunden omstöpa den europeiska ekonomin till att bli klimatneutral och hållbar utifrån bland annat miljömässiga, och sociala aspekter till 2050.

Vi inser att hållbarhetsarbete kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevanta i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås. 

Boka en tid med någon av våra specialister så guidar de dig vidare i dina funderingar. 

Nyheter & hållbarhetskoll