Mindre snack,
mer verkstad

De som inte tar tag i hållbarhetsarbetet riskerar att förlora allt. Inte bara affärer, utan även sin position och relevans. Vi på Gidås hjälper företag att driva innovation och förändring mot en hållbar framtid.

Vår digitala tjänst Emma gör det lättare för företag att ta kontroll över sin klimatpåverkan, sätta mål och involvera hela företaget i hållbarhetsarbetet.

Några av våra kunder

+ MED FLERA

Du är bra, du gör skillnad

Det är lätt att känna sig otillräcklig i kampen mot klimatet. Bara att du läser det här just nu innebär att du har tagit ett steg i rätt riktning. Vi på Gidås brinner för hållbarhet och vill hitta de bästa lösningarna för dig och ditt företag. Tillsammans hjälper vi dig hitta rätt.

Vill du lära känna din produkt på djupet?

Produkter har olika miljöpåverkan och kan analyseras genom en livscykelanalys. LCA kan användas för att hitta sätt att minska miljöpåverkan genom att förbättra produktions- och återvinningsmodeller eller genom att förlänga produktens livstid. Resultaten kan också hjälpa vid jämförelse av olika produkter och produktionsmetoder. Bra för exempelvis startups som söker investeringsstöd.

Miljövarudeklaration – EPD, har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner. Vi utför EPD-analyser som kartlägger era produkters livscykel i form av utsläpp kg CO2e/kg material. Vi har god erfarenhet av livscykelanalyser, främst inom träindustrin, hybridkonstruktioner, stål- och metallprodukter, trävaror, kross- och bergprodukter.

Anlita en doer

Cajsa Zbinden

Hållbarhetskonsult EPD & LCA

Björn Sandström

Hållbarhetskonsult -
expert koldioxidberäkning

Felix Meyer

Hållbarhetskonsult EPD & LCA

Vi kan hållbarhetsdata

Om du behöver en expert finns vi här. Oavsett om det gäller rådgivning eller att du vill genomföra EPD/LCA, klimatbokslut, hållbarhetsredovisning eller kvalitetsgranskning. Vi hjälper dig på ett enkelt och flexibelt sätt räkna ut din organisations koldioxidutsläpp. Dessutom har vi tillgång till viktiga omräkningsfaktorer, databaser och statistik. På så vis kan vi ta fram dina viktigaste nyckeltal snabbt och effektivt. Skicka ett mejl så svarar någon av oss så fort vi kan.

Low carbon events

Gidås koncept för klimatinventering av evenemang. Engagera organisationen, deltagare och besökare. Locka sponsorer och framtidssäkra dina evenemang.

Hållbarhetsvärlden är full av förkortningar. Det finns mängder av ramverk som sätter olika krav på ditt företag. En är CSRD. EU:s gröna giv kommer i grunden förändra hur företag verksamma inom unionen kommer arbeta med –och rapportera sina hållbarhetsdata. Faktum är att förändringen redan är igång, då flera beslut som sätter krav på företag redan vunnit laga kraft. Målet med dessa nya lagar och krav är att i grunden omstöpa den europeiska ekonomin till att bli klimatneutral och hållbar utifrån bland annat miljömässiga -och sociala aspekter till 2050.

Vi inser att hållbarhetsarbete kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevanta i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås.

Nyheter & hållbarhetskoll