fbpx

Competitive edge through sustainability

Competitive edge through sustainability

Hållbarhetsbyrån som hjälper er att göra bättre business.

Vi på finns till för att stärka företags konkurrenskraft genom hållbarhet. Att få era lönsamhetskurvor att peka uppåt
och klimatpåverkningskurvor neråt – det har vi gjort till vårt jobb. Vi hjälper er med specialistkunskap för att ta rätt steg, 
i en takt som ni orkar med.Eller bara komma förbi hindren när ni kört fast.

Bråttom?

Lugn. Vi hjälper er att bli klara med hållbarhets- rapporteringen i tid.

Krångligt?

Våra erfarna hållbarhetsspecialister guidar och hjälper er genom processen.

Kundkrav?

Tappa inte affärer.
Vi hjälper er att matcha kundernas krav på hållbarhetsrapportering.

Dyrt?

Hållbarhetsredovisning måste inte vara dyrt. Tvärtom.

Processen.
Hur vi gör för att göra er bättre.

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på bransch, dina behov och målsättningar.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå era slutkunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts av en specialist och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: Utsläppsredovisning min 3 eller flera basår; Livscykelanalys och EPD; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Efter uppstarten övergår vårt upplägg till en prenumerationsbaserad lösning. Serviceavtalet ger er tillgång till Emma som tjänst och ni kommer kunna utföra er hållbarhetsrapportering och analyser på egen hand. Ni kan löpande följa upp nyckeltal enligt CSRD och andra ramverk. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att man som rapporteringsskyldig organisation redan införskaffat ett system som man inte förstår eller får för lite hjälp med. Vi använder alltid Emma som vårt systemstöd för alla våra kunder. Under uppstartsfasen ingår alltid ett konto i Emma för att vi ska kunna arbeta effektivt med din redovisning. När uppstartsfasen är färdigställd kan vi utvärdera hur en integrering av befintliga system kan se ut.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande specialiststöd under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning, Sustainability as a Service helt enkelt.

Hur funkar det?

Ramavtalet finns som komplement till våra övriga paket och tjänster. Det är en trygghet för både oss och dig att veta vilka specialisttjänster som kan bli aktuella när behov uppstår.

Processen.
Hur vi gör för att göra er bättre.

Uppstartsfasen

Uppstarten syftar till att få dig och ditt företag på rätt bana. Det kan se olika ut beroende på bransch, dina behov och målsättningar.

En viktig del i denna fas är att utgå från väsentlighet, förstå era slutkunder och hitta vilka hållbarhetsanalyser som kan bidrar med tillväxtpotential. Det ska bli pang för pengarna helt enkelt.

Hur funkar det?

Uppstarten tidsätts av en specialist och bekräftas i ett estimat som du godkänner i förväg. Det är vanligt att ett eller flera av följande delar ingår: Utsläppsredovisning min 3 eller flera basår; Livscykelanalys och EPD; Rapportskrivning och specialanpassad hållbarhetsanalys; Väsentlighetsanalys CSRD och GHG; Utbildning med styrelse/ledningsgrupp; med mera. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen.

Serviceavtal

Efter uppstarten övergår vårt upplägg till en prenumerationsbaserad lösning. Serviceavtalet ger er tillgång till Emma som tjänst och ni kommer kunna utföra er hållbarhetsrapportering och analyser på egen hand. Ni kan löpande följa upp nyckeltal enligt CSRD och andra ramverk. Ni väljer helt själva efter uppstartens färdigställande om ni vill gå vidare med detta alternativ.

Hur funkar det?

Det är vanligt att man som rapporteringsskyldig organisation redan införskaffat ett system som man inte förstår eller får för lite hjälp med. Vi använder alltid Emma som vårt systemstöd för alla våra kunder. Under uppstartsfasen ingår alltid ett konto i Emma för att vi ska kunna arbeta effektivt med din redovisning. När uppstartsfasen är färdigställd kan vi utvärdera hur en integrering av befintliga system kan se ut.

Ramavtal

I kombination med serviceavtalet erbjuder vi ett ramavtal för att löpande specialiststöd under serviceavtalets avtalsperiod. Ramavtalet säkerställer att ni har tillgång till en personlig hållbarhetsspecialist hos oss som håller er i handen vid behov i ert löpande arbete. Med detta upplägg vill vi att ni känner en trygghet att fortsätta på egen hand. Det blir lite som att prenumerera på en egen hållbarhetsavdelning, Sustainability as a Service helt enkelt.

Hur funkar det?

Ramavtalet finns som komplement till våra övriga paket och tjänster. Det är en trygghet för både oss och dig att veta vilka specialisttjänster som kan bli aktuella när behov uppstår.

Konceptets fem steg

Vet du inte hur du ska komma igång? eller vad ditt företags behov är?

Gör vårt test och ta ditt första steg!

Boka en tid med oss

Vi inser att hållbarhetsarbetet kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevant i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt.
 Därför finns vi på Gidås.

Boka en tid med någon av våra specialister så guidar de dig vidare i dina funderingar.

Från uppstart
till självgående rapportering

Kombinationen med vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta och projektleda hela uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Emma-ESG-plattform är lika mycket analys och redovisning som kunskapsspridare till flera delar av organisationen samtidigt. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor  och redovisningskrav på ett enkelt sätt. Vi anpassar uppsättning och redovisning även till de gällande rapporteringsramverk som är aktuella för just din organisation oavsett om det exempelvis gäller CSRD, ESG, GRI eller någon annan förkortning.  

Vår vision

Att bli den första generationen i världshistorien som böjer kurvan för klimatpåverkan neråt.
Det är målet vi strävar efter att uppnå.

Omöjligt? Inte alls. Men vi på Gidås kan bara böja en kurva i taget. För ett företag eller organisation i taget. Då lyckas vi.

Men att driva företag, innebär att man måste ha lönsamhet och tillväxt. Vi vet att det är där behovet finns idag. Likadant är det över hela världen. Investeringarna går mot hållbarhet. Kunderna kräver hållbarhet. Den som vill vara med i matchen måste vara hållbar. På riktigt. Den som bara mumlar om det eller gör minsta möjliga, kommer att tappa affärer. Så enkelt och krasst är det.

Så när vi går till jobbet, är det för att rädda världen genom att stärka er konkurrenskraft. Att få era lönsamhetskurvor att peka uppåt och klimatkurvorna neråt. 

Då har vi lyckats. Igen…

 

Några av våra kunder

Några av våra kunder

När gick du till en perosnlig tränare med ditt företag senast?