fbpx

Mindre snack
mer verkstad

Hållbarhetsspecialister med systemstöd

I Gidås Hållbarhetsbyrå har vi förmedlat kunskap om naturens lagar i många år. Våra specialister hjälper företag att komma i gång och positionera sig på en marknad där hållbarhet blir alltmer affärskritisktMed vårt egenutvecklade systemstöd Emma ESG-plattform blir processen effektiv och kunskapsöverföringen till våra kunder enkel. På så sätt framtidssäkrar vi att våra kunder är konkurrenskraftiga under en lång tid framöver, det är det vi kallar mindre snack och mer verkstad. 

Kombinationen av vårt systemstöd och våra specialister i Gidås Hållbarhetsbyrå gör att vi kan stötta i uppstarten av hållbarhetsarbetet och följa upp rapporteringen löpande. Vi kan ge ett stort stöd som specialister och rådgivare i kombination med en effektiv analysprocess med vårt systemstöd. Dessutom kan vi anpassa och skräddarsy till olika värdekedjor på ett enkelt sätt för att vara i linje med exempelvis CSRD. ESRS, GHG-protocol eller andra ramverk.

Några av våra kunder

Våra tjänster

Gidås + Emma = Sant

De nya EU-lagkraven inom Hållbarhetsrapprotering innebär stora implementeringskostnader och omfattar upp till 2 000 företag i Sverige. Kostanden kan bli så hög som 3,5 miljoner kronor årligen i rapporteringskostnader och 3 miljoner kronor i implementering. För att minska kostnaderna kan digitala system stöd vara lösningen.

Det finns en uppsjö av plattformar  som hjälper företag att mäta sina hållbara nyckeltal. Det är lätt att tro att IT-system är lösningen på rapporteringsfrågan, men egentligen handlar det om kunskap och människor. Med specialister från Gidås Hållbarhetsbyrå och vårt egenutvecklade systemstöd Emma blir arbetet effektivt, kvalitetssäkrat och vi kan enkelt föra över vår kunskap till dig. På så sätt utvecklar vi våra kunders konkurrenskraft.   

Därför har vi skapat Emma, ett mangamentverktyg för CSRD och beräkning av klimatavtryck till företag. Med hjälp av Emma kan du samla in data från hela organisationen, säkerställa regelverken och få en enkel överblick. Det är lite bättre än tunga excelfiler i alla fall.

Dags att sluta snacka - låt oss hjälpa dig komma igång

Vi kan inte säga att vi är bäst på en särskild bransch eller storlek av företag. Våra kunder rör sig mellan storleksordningen 30 mkr till 8 000 mkr. Skillnaden i hur vi jobbar är inte så stor, men komplexiteten är annorlunda vilket gör att det för oss tar mer eller mindre tid att genomföra. Man kan likna vårt upplägg med att gå till doktorn. Kunder kommer till oss för att de känner en otrygghet, vet inte vart man ska börja och saknar ofta fullständig kunskap. Vi ser till att våra kunder får rätt recept, hälsoanalys och rehab att självläka. Vårt mål är att säkerställa att våra kunder kommer igång med relevant och effektiv mätning av ESG-data och att de själva senare kan ta över arbetet. Vårt jobb är att utveckla, kvalitetssäkra och handleda så att våra kunder känner en trygghet i sitt strategiska arbete framåt.

Från uppstart till självgående rapportering

Vårt avtalspaket blir en helhetslösning för hållbar affärsutveckling i balans med naturen. Det ger våra kunder förutsättningar att kunna växa, och öka sin attraktions- och konkurrenskraft. I
uppstarsfasen säkerställer vi att rätt typ av redovisning kommer på plats och att datainsamling görs genom Emma. Emma ingår under hela uppstarsfasen. Genom Serviceavtalet garanterar vi att data finns att tillgå löpande, uppdaterat och anpassningsbart, och att våra specialisttjänster kan kopplas in vid behov genom Ramavtalet. Ramavtalet är ett långsiktigt stöd för tillgång till våra specialistkompetenser vid behov.

Boka en tid med oss

Hållbarhetsvärlden är full av förkortningar. Det finns mängder av ramverk som sätter olika krav på ditt företag. En är CSRD. EU:s gröna giv kommer i grunden förändra hur företag verksamma inom unionen kommer arbeta med, och rapportera sina hållbarhetsdata. Faktum är att förändringen redan är igång, då flera beslut som sätter krav på företag redan vunnit laga kraft. Målet med dessa nya lagar och krav är att i grunden omstöpa den europeiska ekonomin till att bli klimatneutral och hållbar utifrån bland annat miljömässiga, och sociala aspekter till 2050.

Vi inser att hållbarhetsarbete kan kännas överväldigande och att det kan vara lätt att skjuta upp det till senare. Men vad händer om vi inte tar tag i hållbarhetsarbetet? Risken är att förlora affärer, tappa sin position på marknaden och att inte vara relevanta i framtiden. Vi vill att du ska växa med låg eller ingen klimatpåverkan. För att kunna göra det behövs bra analyser, beslutsunderlag och ett strukturerat arbetssätt. Därför finns vi på Gidås. 

Boka en tid med någon av våra specialister så guidar de dig vidare i dina funderingar. 

Nyheter & hållbarhetskoll