fbpx

En hållbarhetsbyrå med rötter i norrland

Sedan 2017 har vi hjälpt företag av olika storlek att ta bättre positioner inom hållbarhet. Vi är ett flexibelt team med bred kompetens och viljan att gå från snack till verkstad.

Om Gidås

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vår kunskap sträcker sig ändra från hållbarhetskommunikation till avancerad miljöpåverkansbedömning. Vi finns i Östersund, men vi har kunder i hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen.

Våra kunder är ofta bolag inom olika områden som alla har gemensamt att man upplever ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och omvärlden att redovisa, kommunicera och analysera sin påverkan på samhället i stort. Våra konsulter hjälper er förstå nuläget, analysera och räkna på väsentliga hållbarhetsindikatorer och redovisa resultaten på ett engagerande och konkret sätt. 

Erbjudande

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom strategiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i GRI, GHG, ÅRL, EPD, CDP, CSRD, Taxonomin och SDG. 

Gidås är en fullservicebyrå som kan leda projektet med att ta fram hållbarhetsredovisningen, engagera i värdekedjan, kartlägga relevanta frågor och standarder, genomföra beräkningar och GHG-screening och dessutom sätta ihop materialet till en helhet som skapar värde för organisationen och deras kunder. 

Gidås + Emma = Sant

De nya EU-lagkraven inom Hållbarhetsrapprotering innebär stora implementeringskostnader och omfattar upp till 2 000 företag i Sverige. Kostanden kan bli så hög som 3,5 miljoner kronor årligen i rapporteringskostnader och 3 miljoner kronor i implementering. För att minska kostnaderna kan digitala system stöd vara lösningen.

Det finns en uppsjö av plattformar  som hjälper företag att mäta sina hållbara nyckeltal. Det är lätt att tro att IT-system är lösningen på rapporteringsfrågan, men egentligen handlar det om kunskap och människor. Med specialister från Gidås Hållbarhetsbyrå och vårt egenutvecklade systemstöd Emma blir arbetet effektivt, kvalitetssäkrat och vi kan enkelt föra över vår kunskap till dig. På så sätt utvecklar vi våra kunders konkurrenskraft.   

Därför har vi skapat Emma, ett mangamentverktyg för CSRD och beräkning av klimatavtryck till företag. Med hjälp av Emma kan du samla in data från hela organisationen, säkerställa regelverken och få en enkel överblick. Det är lite bättre än tunga excelfiler i alla fall.