Om oss

Din samarbetspartner i hållbarhetsfrågor

Om Gidås

Gidås är en hållbarhetsbyrå och partner till små och medelstora organisationer som vill vara konkreta och bäst i branschen med sitt hållbarhetsarbete. 

Våra kunder är ofta bolag inom helt olika områden som alla har gemensamt att man upplever ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och omvärlden att redovisa, kommunicera och analysera sin påverkan på samhället i stort. Våra konsulter hjälper er förstå nuläget, analysera och räkna på väsentliga hållbarhetsindikatorer och redovisa resultaten på ett engagerande och konkret sätt. 

Erbjudande

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom strategiskt hållbarhetsrabete med utångspunkt i GRI, GHG, ÅRL och SDG. 

Gidås är en fullservicebyrå som kan leda projektet med att ta fram hållbarhetsredovisningen, engagera i värdekedjan, kartlägga relevanta frågor och standarder, genomföra beräkningar och GHG-screening och dessutom sätta ihop materialet till en helhet som skapar värde för organisationen och deras kunder. 

Vårt team