En hållbarhetsbyrå med rötter i norrland

Sedan 2017 har vi hjälp företag av olika storlek att ta bättre positioner inom hållbarhet. Hos oss passerar både små och stora företag, vi är ett flexibelt team med bred kompetens och viljan att gå från snack till verkstad.

Om Gidås

Gidås är en specialistbyrå inom hållbarhetsredovisning, klimatberäkning, livscykelanalys och miljövarudeklarationer. Vår kunskap sträcker sig ändra från hållbarhetskommunikation till avancerad miljöpåverkansbedömning. Vi finns i Östersund, men vi har kunder i hela Sverige, och vi trivs bäst med fjällutsikt i vardagen.

Våra kunder är ofta bolag inom olika områden som alla har gemensamt att man upplever ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och omvärlden att redovisa, kommunicera och analysera sin påverkan på samhället i stort. Våra konsulter hjälper er förstå nuläget, analysera och räkna på väsentliga hållbarhetsindikatorer och redovisa resultaten på ett engagerande och konkret sätt. 

Erbjudande

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom strategiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i GRI, GHG, ÅRL, EPD, CDP, CSRD, Taxonomin och SDG. 

Gidås är en fullservicebyrå som kan leda projektet med att ta fram hållbarhetsredovisningen, engagera i värdekedjan, kartlägga relevanta frågor och standarder, genomföra beräkningar och GHG-screening och dessutom sätta ihop materialet till en helhet som skapar värde för organisationen och deras kunder. 

Emma är din nya bästa vän

Du som på egen hand redovisat eller räknat på koldioxid i din organisation vet att det är svårt att få samla in all data, dokumentera vart data kommer ifrån och att få en enkel överblick av resultaten. Dessutom kan det vara svårt att veta hur man ska räkna och redovisa, och ofta slutar det med kaosartade excelfiler. 

Därför har vi skapat Emma, ett mangamentverktyg för ESG, CSRD och beräkning klimatavtryck till företag. Med hjälp av Emma kan du samla in data från hela organisationen, säkerställa regelverken och få en enkel överblick. Det är lite bättre än tunga excelfiler i alla fall.

Dille Bolagen – 150 år av kunskap

Gidås - en del a Dille Bolagen

Gidås Hållbarhetsbyrå och Emma ingår i en koncern, Dille Bolagen. Vi är ett företag med rötter 150 år tillbaka i tiden och har förvaltat vårt entreprenörskap i sex generationer. Vi vet hur man utvecklar och förvaltar företag och naturliga miljöer Hållbart.

Vi är bland annat en betydande utbildare i Sverige inom Gröna Näringar, bland annat inom Skog, Lantbruk, Djursjukvård och Häst. Våra program och kurser finns på våra skolor i Haninge, Östersund och digitalt över hela Sverige. Hållbarhet för oss är att bära med oss våra tidigare generationers mod och kunskap för att utveckla ny innovation. Med hjälp av Gidås Hållbarhetsbyrå kan vi sprida vårt kunnande om hållbar förvaltning ännu mer och samtidigt växa inom nya segment.

Georg Eriksson
Koncernchef