fbpx

Elsnöskoter – här för att stanna?

Modell Atlas - räckvidd på upp till 140 kilometer och kan ladda till 80% på 20 minuter. Foto: Taiga Motors

TAIGA MOTORS: Elsnöskoter – hur stor skillnad för klimatet?

10 000 ton

Utsläpp av koldioxidekvivalenter i Jämtland per år.

123,862

 

Sålda snöskotrar globalt 2020. (snowmobile.org)

68 kg

utsläpp per capita i Norrbotten.

Det är – 25 grader celsius, snödjupet i Kittelfjäll uppmättes 25 januari till rekordhöga 168 cm. Vintern 2021 har visat sig bli en riktig vargavinter. Alla som älskar att köra snöskoter jublar. Men kan snöskotern spela en roll i Sveriges klimatomställning?

Antalet terrängfordon har ökat markant sedan 1990. Det handlar främst om fyrhjulingar och snöskotrar. Snöskotrar är ett viktigt inslag i norra Sverige där de används i renskötsel, för turism och även privat. Det är ett fordon som skapar goda förutsättningar för regional utveckling för landets mest glesbefolkade områden.

Men snöskotern är inte enbart en katalysator för regional utveckling och individens biljett ut i vildmarken. Djur, natur och i viss utsträckning människor påverkas negativt av buller, markskador och indirekt av utsläpp från fossila drivmedel eftersom det bidrar till klimatförändringar.

Vad gäller utsläppen är det kanske inte den största negativa effekten. I Jämtland genererar snöskotrar och fyrhjulingar drygt 10 000 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter. Det är ca hälften av utsläppen i jämförelse med byggsektorns arbetsmaskiner inklusive vägarbeten. Sammantaget motsvarar terrängfordonen ungefär 1,5% av Jämtlands totala utsläpp (SMHI, 2017). Detta går att jämföra med Norrbotten där skotrar och fyrhjulingar släpper ut ca. 18 000 ton koldioxidekvivalenter per år. I Jämtland bor ungefär 129 800 invånare och i Norrbotten bor 251 300. Utsläpp per capita för Jämtland blir alltså 77 kg per capita per år och för Norrbotten 68 kg per capita och år.

Likt många andra branscher, till exempel personbilar, pågår även elektrifiering inom terrängfordonssektorn.

Det kanadensiska bolaget Taiga Motors hade som mål att utveckla en
elektrifierad snöskoter med

 

TAIGA EKKO - Foto: Taiga Motors

minimalt buller och lika lång räckvidd som en vanlig. Nu har Taiga lyckats och kommer leverera sina första
kommersiella modeller under hösten 2021.

Som med all elektrifiering beror klimatvinsterna på hur elen produceras. Tunga batterier är också resurskrävande i produktionsfasen. Läs vår artikel Rivian: Elbil för urbana nomader för en djupare analys av elektrifiering och personbilar.

Där vi kanske hittar de främsta fördelarna med Taiga är att elmotorn de tagit fram även funkar för vattensport, t.ex. vattenskotrar. En annan fördel är också minimerat buller, något som skulle kunna bidra till att minska konflikter mellan olika grupper av friluftsutövare och potentiellt även ge lägre påverkan för vilda djur. 

Utvecklingen är tydlig. Elektrifieringen är på frammarsch inom flera sektorer, till och med inom områden där vi kanske inte alls ser att de största klimatvinsterna finns att hämta. Där vi i Sverige kan göra störst skillnad är inrikes transporter, det vill säga personbilar och tunga lastbilar. Flera innovationer är på gång men det kommer också krävas bättre infrastruktur som exempelvis laddplatser. En potentiellt bra miljö för att starta utbyggnaden för elsnöskoter är vid skidanläggningar som använder snöskoter i sin dagliga verksamhet. Hur framtiden ser ut är ännu oviss. Vi får hoppas att förutsättningarna finns för att fortsätta använda snöskoter,  på ett hållbart sätt.

TAIGA NOMADE - Foto: Taiga Motors

20 000 ton

Utsläpp av koldioxidekvivalenter i Jämtland per år.

123,862

 

Sålda snöskotrar globalt 2020. (snowmobile.org)

135 kg

utsläpp per capita i Norrbotten.

Referenser

Sveriges Meteorologiska Institut, Växthusgaser totalt, Jämtlands län, Huvudsektor: Arbetsmaskiner, http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm [hämtad 2020-01-28]