Läs mer om artikeln Taxonomi
EU-Kommissionen

Taxonomi

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för identifiering, jämförelse, benämning och mottagande av gröna investeringar. EU kommissionen har fastställt att EU:s…

Fortsätt läsaTaxonomi