Gidås & Svenska Skidförbundet
Professionell längdåkare och hållbarhetskonsult Björn Sandström.

Gidås & Svenska Skidförbundet

Gidås har fått i uppdrag av Svenska Skidförbundet att genomföra klimatbokslut till deras olika grenar.

Fortsätt läsa Gidås & Svenska Skidförbundet
Taxonomi
EU-Kommissionen

Taxonomi

  • Inläggskategori:Taxonomi

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för…

Fortsätt läsa Taxonomi
USA & Parisavtalet
Obama och Biden

USA & Parisavtalet

  • Inläggskategori:Klimat

Syftet med detta blogginlägg är att ge en oberoende summering och analys av det Amerikanska valets resultat och hur det…

Fortsätt läsa USA & Parisavtalet

Nya hållbarhetslagen

En ändring i årsredovisningslagen som började gälla från kalenderåret 2017 innebär att fler företag är skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning.…

Fortsätt läsa Nya hållbarhetslagen